1. Bc. Filip Latura Stoklas
     Regenerace krajiny území s ekologickou zátěží a podpora ekologické, kulturní a sociální interakce
     Brownfield as a potential for landscape restoration & ecological, social and cultural revival

     Jazyk práce
     English
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15121 Ústav prostorového plánování
     Ateliér
     Landscape & Architecture
     Předmět
     500DP Diploma Project
    2. Anotace

     Návrh nového 18jamkového hřiště na ploše rekultivované popílkové skládky Vysočany (obec Hrušovany u Chomutova) spolu s krajinnými změnami v území a úpravami areálu kostela a bývalé fary.
    3. Synopsis

     Design of 18 hole golf course on the site of former fly-ash dump near Hrušovany village followed by landscape and urban re-design of the area of church and former vicarage.
    4. Oponent

     Ing. Klára Jančurová |Ph.D.

     1. stoklfil-dip-portfolio PDF 2 MB

    
    


Please wait …