1. Zahraniční styky

     1. Aktuality

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     2. Mobilita studentů

      Zde naleznete informace o zahraničních výměnných studijních pobytech a pracovních stážích prostřednictvím programů Erasmus+, CEEPUS, popřípadě v rámci dalších smluv.

     3. Erasmus+ seznam partnerských škol

      1. Seznam partnerských škol2018-19 XLSX 43 KB
      
     1. Proděkan pro zahraniční styky

      1. doc. Ing. arch. Irena Fialová
     2. Oddělení pro zahraniční styky

      1. Ing. Hana Novotná

      Oddělení pro zahraniční styky zajišťuje poradenskou a informační činnost pro studenty a zaměstnance, kteří vyjíždějí na zahraniční studijní pobyty, pracovní stáže nebo služební cesty. Je kontaktním místem pro zahraniční studenty a hosty.

      Úřední hodiny:
      Po, St  9:00 – 11:00 h
      Út, Čt  13:00 – 14:30 h

      

    
    


Please wait …