1. ZAN:

     ZAN Schleger

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     1. Vedoucí ZANu

      Doc. Ing. arch. Eduard Schleger

     2. Odborný asistent

      Ing. arch. Lucie Kirovová

     3. V ZANu se pracuje podle zásad trvale udržitelného rozvoje architektury (green architecture). Studenti se učí nejen kreslit, ale i psát a přemýšlet v souvislostech. Důraz je kladen na využití všech aspektů ekologického stavění (nízkoenergetické principy, orientace na sluneční záření, kulturní a historický kontext) v souladu se zvyšováním kvality života a "tvorbou elegantní střídmosti". Cílem je "louskat oříšky louskáčkem a zatloukat kůly těžkým kladivem, a ne naopak " jak napsal Amory Lovins ve své knize Jemné cesty energie.

     4. Zadání

      1. Strom PDF 417 KB
      2. Zadání LS 17-18 PDF 357 KB
      
      1. 01/08

      Práce v ateliéru a workshopy

      1. 01/18

      Císařská louka

      1. Anna Křížová
      2. Anna Křížová
      3. Michal Kubíček
      4. Michal Kubíček
      5. Irina Krymovskaya
      6. Daria Kulachek
      7. Zuzana Jurova
      8. Zuzana Jurova
      9. Polina Novikova
      10. Marek Kratochvíl
      11. Marek Kratochvíl
      12. Anna Bessonova
      13. Jakub Diepold
      14. Karolína Černá
      15. Margarita Afanasyeva
      16. Matěj Dalibor
      17. Lukáš Foltýn
      18. Eliška Drahotová

      Anna Křížová

      1. 01/15

      Meditační prostor

      1. Michal Kubíček
      2. Anna Křížová
      3. Irina Krymovskaya
      4. Michaela Křižáková
      5. Iva Křížková
      6. Zuzana Jurová
      7. Daria Kulachek
      8. Matěj Dalibor
      9. Margarita Afanasyeva
      10. Karolína Černá
      11. Tetyana Boychenko
      12. Barbora Daníčková
      13. Dominika Kadulová
      14. Eliška Drahotová
      15. Lukáš Foltýn

      Michal Kubíček

      

    
    


Please wait …