1. ZAN:

      ZKN Špalková

      Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
      Místnost 252
      
     1. Základy krajinářského navrhování

                          

                           

                                      

      "VĚŘ ZKUŠENÉMU:

      V LESÍCH SE DOZVÍŠ VÍCE NEŽLI V KNIHÁCH.

      STROMY A KAMENY TĚ NAUČÍ, CO OD UČITELŮ NEUSLYŠÍŠ."

      Bernard z Claivaux

                   

      
      
      1. 01/23

      Ze života ateliéru ZS 2016-17

      1. návštěva kladenského brownfieldu
      2. návštěva kladenského brownfieldu
      3. návštěva kladenského brownfieldu
      4. návštěva kladenského brovnfieldu
      5. návštěva kladenského brownfieldu
      6. návštěva kladenského brownfieldu
      7. návštěva kladenského brownfieldu
      8. návštěva kladenského brownfieldu
      9. návštěva kladenského brownfieldu
      10. návštěva kladenského brownfieldu
      11. návštěva kladenského brownfieldu
      12. návštěva kladenského brownfieldu
      13. návštěva kladenského brownfieldu
      14. návštěva kladenského brownfieldu
      15. Želiv - víkendový pobyt
      16. Želiv - víkendový pobyt
      17. Želiv - víkendový pobyt
      18. Želiv - víkendový pobyt
      19. Želiv - víkendový pobyt
      20. Želiv - víkendový pobyt
      21. Želiv - víkendový pobyt
      22. klášter Teplá - seznamovací pobyt
      23. prezentace krajiny mého srdce

      návštěva kladenského brownfieldu

      

    
    


Please wait …