1. ZAN

     1. ZAN (předměty Základy architektonického navrhování a Základní ateliér) uvádí studenty 1. ročníku do hlavní disciplíny studia  - architektonického navrhování a předchází práci v následném Ateliéru (od 2. ročníku). V ZANu je nutné zvládnout základní nástroje budoucí profese: míry a proporce, měřítko, základy kompozice, práce s prostorem, použití barvy a světla. Mezi další získané dovednosti patří znalost práce s místem (topografie, toponomie, orientace). V poslední době se k těmto tradičním znalostním požadavkům přičleňují aspekty udržitelného rozvoje a jejich začlenění do návrhu. Cílem ZANu je architektonické zvládnutí jednoduché stavby a její prezentace (výkresy, model, text), při dosažení integrity programového obsahu - ideje, konstrukce a prostoru.

      Výuka ZAN je rozdělena do 23 skupin, studenti jsou do jednotlivých skupin přiřazováni abecedně.

      

      

    
    


Please wait …