1. Výzkum a rozvoj

     1. Jsme unikátním výzkumným pracovištěm:

      • Výzkumným centrem průmyslového dědictví (VCPD), které je jediné pracoviště v ČR, kde se soustavně rozvíjí výzkumná činnost a soustřeďují výsledky bádání o průmyslových památkách v unikátním Registru průmyslových památek ČR.
      • Institutem intermédií (IIM), který je sdíleným pracovištěm ČVUT a AMU a vytváří platformu pro mezinárodní spolupráci studentů a pedagogů technických a uměleckých oborů. 
      • Kabinetem modelového projektování MOLAB, který spolupracuje s univerzitami po celém světě v oboru architektonického navrhování pomocí počítače (computing designa aktivně a úspěšně se účastní konferencí eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe).
      • Výzkumem staveb ve vztahu k současným potřebám společnosti jako je např. stárnutí populace, suburbanizace, proměna velkých sídlištních celků v plnohodnotné městské čtvrti, proměny současné stavební typologie a tvorba kvalitního a dostupného bydlení.
      • Pořádáním mezinárodních kongresů a konferencí: 2015 AESOP Congress in Prague (Association of European Schools of Planning), eCAADe 2012 (Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe)  i opakovanými nebo jednorázovými konferenceni a workshopy na aktuální společenská témata: Inventura urbanismu, Sídliště, jak dál?, Stárnutí populace, nové trendy, Design, Antidesign, Městský park a další.
      • Spoluprací s odbornými periodiky, zařazenými do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a nakladatelstvími, zaměřujícími se na architekturu, urbanismus, krajinu, design a kulturu: Zlatý řez, Kant, Torst, Grada a další.
     2. Aktuality

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Metodika 17+

       Vstupujeme rokem 2018 do prvního roku nové Metodiky 17+ (Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací). Vláda ČR schválila koncem prosince 2017 řadu dokumentů, které vstoupily v platnost 1.1.2018. Dokumenty najdete na webové stránce: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796. Najdete mezi nimi znění Metodiky 17+, Postup hodnocení, Definici druhů výsledků, Číselník oborů, Převodník oborů a další dokumenty. 

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. udělení medaile FA ČVUT

       Dne 17. 1. 2018 udělila VR ČVUT na svém slavnostním zasedání v Betlémské kapli medalie FA 

       prof. Ing. Václavu Havlíčkovi, CSc.

       prof. Ing. Jiřímu Witzanymu, DrSc.

       PhDr. Benjaminu Fragnerovi

       prof. Ing. arch. Michalu Kohoutovi

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. Nástěnka

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ INTERNÍ SOUTĚŽE FA ČVUT V RÁMCI INSTITUCIONÁLNÍHO PLÁNU ČVUT PRO ROK 2018

       1. Vyhlášení výsledků PDF 96 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. V3S seznam referentů 2017

       1. V3S_Aktualizace seznamu referentů_2017-05-31 DOC 53 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Rámcové zásady podpory publikování

       Fakulta finančně podporuje vydávání kvalitních výsledků vědecké, výzkumné a umělecké činnosti svých pedagogů.

       Podpora je zaměřena na výsledky, které přinášejí nové odborné poznatky, rozvíjejí vědní a umělecké obory, které se pěstují na fakultě, korespondují s hlavními směry výzkumu fakulty nebo jsou založeny na spolupráci se studenty/kami.

       1. Podpora_ramcove zasady publikovani_def_2016-12-05 DOC 31 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     4. Prezentace z oponentních řízení k Vnitřní soutěži FA

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Vnitřní soutěž FA 2017

       1. Adéla Bébarová PDF 10 MB
       2. Klára Brůhová PDF 1 MB
       3. Miriana Petrik PDF 6 MB
       4. Vladimír Sitta PDF 2 MB
       5. Hana Spalková PDF 11 MB
       6. Jana Tichá PDF 651 KB
       7. Petr vorlík PDF 6 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Vnitřní soutěž FA 2016

       Schválené projekty děkanem na rok 2015 a jednotlivé prezntace ke stažení zde:

       1. podpořené projekty 2016 PDF 981 KB
       2. J. Ticha PDF 81 KB
       3. P. Vorlík PDF 1 MB
       4. J. Jehlík PDF 13 MB
       5. M. Šilha PDF 723 KB
       6. M. Bidermanová PDF 2 MB
       7. M. Vítek PDF 3 MB
       8. J. Stempel prezentace PDF 739 KB
       9. J. Stempel video MP4 12 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Vnitřní soutěž FA 2015

       Schválené projekty děkanem na rok 2015 a jednotlivé prezntace ke stažení zde:

       1. vyhlášení výsledků soutěže PDF 76 KB
       2. J. Stempel, I. Vosecky PDF 2 MB
       3. D. Kolářová PDF 1 MB
       4. H. Seho PDF 3 MB
       5. J. Jehlik PDF 1 MB
       6. J. Tomandl PDF 9 MB
       7. J. Zikmund PDF 4 MB
       8. K. Brůhová PDF 463 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     5. Výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD)
      Garant: PhDr. Benjamin Fragner, koordinátor: Mgr. Lukáš Beran
      web: http://vcpd.cvut.cz/cz/

      MOLAB Kabinet modelového projektování
      Garant: Ing. arch. Dana Matějovská, koordinátor: doc. Dr. Henri Hubertus Achten
      web: http://molab.eu/, http://www.fa.cvut.cz/Cz/Ustavy/15116

      Institut Intermédií (IIM)
      Garant za FA ČVUT: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka, koordinátor: Ing. Roman Berka
      web: www.iim.cz

      Výzkum spolehlivosti nosných konstrukcí historických staveb
      Garant: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., koordinátor: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
      web: http://15122.fa.cvut.cz

      Výzkum pokročilých stavebních materiálů
      Garant: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D., koordinátor: Ing. arch. Aleš Hamhalter
      web: www.studioflorian.com

      Výzkum teorie a dějin architektury
      Garant: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, Dr.Sc., koordinátor: doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.
      web: http://www.fa.cvut.cz/Cz/Ustavy/15113

      Výzkum udržitelného rozvoje urbánních a regionálních struktur
      Garant: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., koordinátor: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.
      web: http://www.gis.cvut.cz

      Výzkum procesů a nástrojů územního plánování
      Garant: doc. Ing. arch. Jan Jehlík, koordinátor: Ing. arch. Kateřina Richtrová
      web: https://vp.fa.cvut.cz/

      Výzkum staveb ve vztahu k současným potřebám společnosti
      Garant: doc. Ing. arch. Michal Kohout, koordinátor: Ing. arch. David Tichý, Ph.D.
      web: http://www.sidlistejakdal.cz/, http://www.fa.cvut.cz/Cz/Ustavy/15118

      
      1. 01/31

       

      1. Představení nových knih ústavů teorie a dějin architektury a památkové péče (foto: Irena Fialová)
      2. Představení nových knih ústavů teorie a dějin architektury a památkové péče (foto: Irena Fialová)
      3. Představení nových knih ústavů teorie a dějin architektury a památkové péče (foto: Irena Fialová)
      4. Představení nových knih ústavů teorie a dějin architektury a památkové péče (foto: Irena Fialová)
      5. Inventura Urbanismu 2015: Jak učit architekty venkovu? (foto: Irena Fialová)
      6. Inventura Urbanismu 2015: Jak učit architekty venkovu? (foto: Irena Fialová)
      7. Inventura Urbanismu 2015: Jak učit architekty venkovu? (foto: Irena Fialová)
      8. Inventura Urbanismu 2015: Jak učit architekty venkovu? (foto: Irena Fialová)
      9. Výstup projektu SGS "Experimentální výzkum v architektonické praxi" (foto: Irena Fialová)
      10. Výstup projektu SGS "Experimentální výzkum v architektonické praxi" (foto: Irena Fialová)
      11. Výstup projektu SGS "Experimentální výzkum v architektonické praxi" (foto: Irena Fialová)
      12. Výstup projektu SGS "Experimentální výzkum v architektonické praxi" (foto: Irena Fialová)
      13. EXPO 2015 - Laboratoř Ticha. (Foto: Jan Tůma)
      14. EXPO 2015 - Laboratoř Ticha. Autor námětu David Sivý (Foto: Vladimír Soukenka)
      15. EXPO 2015 - Laboratoř Ticha. (Foto: Vladimír Soukenka)
      16. Ondřej Svoboda: Vladimír Soukenka
      17. Haptické modely na FA ČVUT. (Foto: Vladimír Soukenka)
      18. AIR House. Energeticky soběstačný dům, který tým studentů ČVUT pod vedením FA ČVUT navrhl a postavil do soutěže Solar Decathlon 2013 (Foto: Martin Čeněk)
      19. Dulla Matúš a kol.: Kapitoly z historie bydlení. Praha, 2014
      20. Dulla Matúš: Architekt Emil Belluš. Bratislava, 2010
      21. Kohout Michal a kol.: Můj dům, naše ulice. Praha, 2014
      22. Hubert Guzik: Čtyři cesty ke koldomu
      23. Michal Kohout, Rostislav Švácha: Česká republika – moderní architektura / Čechy
      24. Vladislava Valchářová (ed.): Industriální topografie. Středočeský kraj. DVD, Praha, VCPD FA ČVUT 2014
      25. Jan Zikmund (ed.): Industriální topografie. Zlínský kraj. DVD, Praha, VCPD FA ČVUT 2014
      26. Jan Zikmund, Jan Červinka, Tomáš Droppa (eds.): Industriální topografie. Jihočeský kraj. Praha, VCPD FA ČVUT 20
      27. Jan Šépka, MirkaTůmová: Jak se dělá město. Praha, Prostor-architektura, interiér, design 2015
      28. Inventura urbanismu 2015: Jak učit architekty venkovu? (foto: Irena Fialová)
      29. Inventura urbanismu 2015: Jak učit architekty venkovu? (foto: Irena Fialová)
      30. Inventura urbanismu 2015: Jak učit architekty venkovu? (foto: Irena Fialová)
      31. Inventura urbanismu 2015: Jak učit architekty venkovu? (foto: Irena Fialová)

      AIR House. Energeticky soběstačný dům, který tým studentů ČVUT pod vedením FA ČVUT navrhl a postavil do soutěže Solar Decathlon 2013 (Foto: Martin Čeněk)

     1. Lidé

      Proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost
      prof. Dr. Henri Hubertus Achten

      Proděkan pro rozvoj
      doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

      Oddělení pro rozvoj
      Mgr. Barbora Seifertová

      Referentka pro vědu, výzkum, doktorské studium, administrativu vědeckoumělecké rady, habilitační a inaugurační řízení
      Ivana Christová

      Referentka pro doktorské studium, vědu a výzkum v AJ
      Mgr. Gabriela Thompson

     2. Časopisy dostupné v knihovně ústavů 15113 a 15114 v 7.patře

      1. časopisy knihovna u113/114 PDF 20 KB
     3. Rejstříky a registry

      V3S – Evidence výsledků vědy a výzkumu ČVUT

      RUV – Registr uměleckých výstupů ČR

      RIV – Rejstřík informací o výsledcích ČR

      CEP – Centrální evidence projektů ČR

      Hodnocení vědy – hodnocení výsledků výzkumných organizací provádí každý rok ke stanovenému datu Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na základě údajů předaných do Rejstříku informací o výsledcích (RIV)

     4. Odkazy

      Inovacentrum ČVUT
      Univerzitní centrum pro spolupráci s průmyslem v České republice i v zahraničí. Vzniklo v roce 2010 sloučením dvou svých předchůdců, Centra pro spolupráci s průmyslem Fakulty elektrotechnické a Technologického a inovačního centra ČVUT.

      Ústřední knihovna ČVUT 
      Ústřední knihovna ČVUT je  celouniverzitním pracovištěm, nabízejícím řadu služeb a informací, podporující rozvoj vědy a výzkumu.

      Nakladatelství ČVUT - Česká technika
      Účelové zařízení ČVUT v Praze. Zajišťuje výrobu skript, vysokoškolských učebnic a odborných knih, časopisů, propagačních a dalších tiskových materiálů zejména pro ČVUT. Informace pro autory.

      Rada pro výzkum, vývoj a inovace
      Rada pro výzkum, vývoj a inovace  je odborným a poradním orgánem vlády České republiky.

      GAČR
      Grantová agentura České republiky, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků.

      TAČR
      Technologická agentura České republiky, která připravovuje a implementuje programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

      Studentská grantová soutěž 
      Výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech na ČVUT.

      Věda a legislativa
      Odkazy na plné znění zákonů a vládních dokumentů České republiky, které se týkají výzkumu, vývoje a inovací.

      Digitální knihovna ČVUT
      Institucionální repozitář ČVUT spravovaný a budovaný Ústřední knihovnou ČVUT ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT.

      Open Access aplikace
      Bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře, zejména k plným textům článků publikovaných v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům.

      Univerzitní knihkupectví odborné literatury
      Učební texty (skripta), vysokoškolské učebnice a odborné knihy (monografie) z produkce Nakladatelství ČVUT, kompletní sortiment VŠCHT a knihy dalších vydavatelů.

     5. Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Irena Fialová

      

    
    


Please wait …