1. 15150 Ústav průmyslového designu

      Fakulta architektury ČVUT
      Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
      4. n. p.

     2. ÚSTAV JE GARANTEM VÝUKY PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU JAKO SAMOSTATNÉHO STUDIJNÍHO OBORU V RÁMCI BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO PROGRAMU NA FA ČVUT V PRAZE. ÚSTAV PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU DÁLE KOORDINUJE VÝUKU OSTATNÍCH PŘEDMĚTŮ V RÁMCI OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ JINÉ ÚSTAVY FA A DALŠÍ PRACOVIŠTĚ FAKULTY DOPRAVNÍ A FAKULTY STROJNÍ.

      VÝUKA PŘEDMĚTŮ ZÁKLADY DESIGNU I-II, ATELIÉR DESIGNU I-VI A BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE JE SOUSTŘEDĚNA DO 4 VERTIKÁLNÍCH ATELIÉRŮ, VE KTERÝCH PROBÍHÁ TVORBA SEMESTRÁLNÍCH STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ NA NEJRŮZNĚJŠÍ TÉMATA Z OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN. ÚSTAV SAMOSTATNĚ ZAJIŠŤUJE PŘEDMĚTY Z OBLASTI VÝTVARNÉ TVORBY (ATELIÉR – MODELOVÁNÍ, DÍLNY I A II A VÝTVARNÁ TVORBA I–VI).

      1. 01/02

      VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍ CENY ZA STUDENTSTKÝ DESIGN 2018 - OBOR VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE

      1. Design Cabinet CZ s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015 vypisují   28. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2018 pro obory zahrnuté pod termínem vizuální komunikace   (grafický design, plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační a orientační systémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci, užitá grafika, reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design, nová média aj.).   Zahraničním partnerem soutěže je Slovenské centrum dizajnu.   Do soutěže se přihlašuje od května 2018 on line prostřednictvím webových stránek soutěže http://www.studentskydesign.cz/cs/submission/register/ v termínu do 26. června 2018.   Soutěžit mohou jakékoliv studentské práce, které vznikly po 1. lednu 2015 do 30. června 2018.   Soutěže se mohou zúčastnit studenti vysokých škol a univerzit. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.   Soutěž je anonymní, práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty. Členy národních porot (vysokoškolské a středoškolské) se automaticky stávají pedagogové, z jejichž ateliérů se do soutěže přihlásilo dvě a více prací. Členy mezinárodní poroty se pak stávají nezávislí odborníci v oboru, kteří nepůsobí ve školství.   Vysoké školy a univerzity soutěží o Národní cenu za studentský design 2018 *GRAND, Excelentní studentský design 2018 a Dobrý studentský design 2018. Nezávisle na porotách udělují ceny děkani škol a ředitelé významných muzeí, odborných sdružení, institucí a firem. Ocenění studenti získají finanční odměny v celkové výši více než 100 000 Kč, stáže v zahraničí a v ČR a hmotné odměny různých firem (http://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2018-vyhlasena-letos-soutezi-obory-zahrnute-pod-terminem-vizualni-komunikace ).   Vybrané nominované práce budou vystaveny na výstavě v Plzni v kreativní zóně DEPO2015 od 12. do 25. listopadu 2018. V následujícím roce by výstava měla v případě zájmu putovat po zahraničí. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v kreativním prostoru DEPO2015 v pátek 16.11.2018. Registrační poplatek zůstává stejný od roku 2008 (1 000 Kč včetně DPH). Slouží k organizaci soutěže.   Propozice soutěže a průvodce soutěží (viz přílohy) budou zveřejněny na webových stránkách designcabinet.cz, studentskydesign.cz, www.nadacesutnar.cz, www.depo2015.cz a scd.sk.
      2. Design Cabinet CZ s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015 vypisují   28. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2018 pro obory zahrnuté pod termínem vizuální komunikace   (grafický design, plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační a orientační systémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci, užitá grafika, reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design, nová média aj.).   Zahraničním partnerem soutěže je Slovenské centrum dizajnu.   Do soutěže se přihlašuje od května 2018 on line prostřednictvím webových stránek soutěže http://www.studentskydesign.cz/cs/submission/register/ v termínu do 26. června 2018.   Soutěžit mohou jakékoliv studentské práce, které vznikly po 1. lednu 2015 do 30. června 2018.   Soutěže se mohou zúčastnit studenti vysokých škol a univerzit. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.   Soutěž je anonymní, práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty. Členy národních porot (vysokoškolské a středoškolské) se automaticky stávají pedagogové, z jejichž ateliérů se do soutěže přihlásilo dvě a více prací. Členy mezinárodní poroty se pak stávají nezávislí odborníci v oboru, kteří nepůsobí ve školství.   Vysoké školy a univerzity soutěží o Národní cenu za studentský design 2018 *GRAND, Excelentní studentský design 2018 a Dobrý studentský design 2018. Nezávisle na porotách udělují ceny děkani škol a ředitelé významných muzeí, odborných sdružení, institucí a firem. Ocenění studenti získají finanční odměny v celkové výši více než 100 000 Kč, stáže v zahraničí a v ČR a hmotné odměny různých firem (http://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2018-vyhlasena-letos-soutezi-obory-zahrnute-pod-terminem-vizualni-komunikace ).   Vybrané nominované práce budou vystaveny na výstavě v Plzni v kreativní zóně DEPO2015 od 12. do 25. listopadu 2018. V následujícím roce by výstava měla v případě zájmu putovat po zahraničí. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v kreativním prostoru DEPO2015 v pátek 16.11.2018. Registrační poplatek zůstává stejný od roku 2008 (1 000 Kč včetně DPH). Slouží k organizaci soutěže.   Propozice soutěže a průvodce soutěží (viz přílohy) budou zveřejněny na webových stránkách designcabinet.cz, studentskydesign.cz, www.nadacesutnar.cz, www.depo2015.cz a scd.sk.

      Design Cabinet CZ s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015 vypisují 28. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2018 pro obory zahrnuté pod termínem vizuální komunikace (grafický design, plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační a orientační systémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci, užitá grafika, reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design, nová média aj.). Zahraničním partnerem soutěže je Slovenské centrum dizajnu. Do soutěže se přihlašuje od května 2018 on line prostřednictvím webových stránek soutěže http://www.studentskydesign.cz/cs/submission/register/ v termínu do 26. června 2018. Soutěžit mohou jakékoliv studentské práce, které vznikly po 1. lednu 2015 do 30. června 2018. Soutěže se mohou zúčastnit studenti vysokých škol a univerzit. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů. Soutěž je anonymní, práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty. Členy národních porot (vysokoškolské a středoškolské) se automaticky stávají pedagogové, z jejichž ateliérů se do soutěže přihlásilo dvě a více prací. Členy mezinárodní poroty se pak stávají nezávislí odborníci v oboru, kteří nepůsobí ve školství. Vysoké školy a univerzity soutěží o Národní cenu za studentský design 2018 *GRAND, Excelentní studentský design 2018 a Dobrý studentský design 2018. Nezávisle na porotách udělují ceny děkani škol a ředitelé významných muzeí, odborných sdružení, institucí a firem. Ocenění studenti získají finanční odměny v celkové výši více než 100 000 Kč, stáže v zahraničí a v ČR a hmotné odměny různých firem (http://www.designcabinet.cz/narodni-cena-za-studentsky-design-2018-vyhlasena-letos-soutezi-obory-zahrnute-pod-terminem-vizualni-komunikace ). Vybrané nominované práce budou vystaveny na výstavě v Plzni v kreativní zóně DEPO2015 od 12. do 25. listopadu 2018. V následujícím roce by výstava měla v případě zájmu putovat po zahraničí. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v kreativním prostoru DEPO2015 v pátek 16.11.2018. Registrační poplatek zůstává stejný od roku 2008 (1 000 Kč včetně DPH). Slouží k organizaci soutěže. Propozice soutěže a průvodce soutěží (viz přílohy) budou zveřejněny na webových stránkách designcabinet.cz, studentskydesign.cz, www.nadacesutnar.cz, www.depo2015.cz a scd.sk.

     3. Zahájení akademického roku 2017/18 - 2.10., 13:00, Kreslírna 4. patro

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     4. Anatomie a ergonomie I - LS 2017-2018

      Vyučující:

      MUDr. Pavel Šnajdr  PhD.

      Anotace

      První část předmětu nabízí  důsledné seznámení s lidským tělem, s jeho strukturou, funkcí i variabilitou  a z nich vyplývajícími limity pro náš každodenní život pracovní, ale i osobní.  Nejedná se  výlučně  jen o  fyzické aspekty našeho těla (jako např. tělesná výška či hmotnost) , ale v moderní době stále větší  důležitost  hrají kognitivní funkce, jejich trénink i jejich limity (schopnost učení, koncentrace, zapamatování si, porozumění, přizpůsobování se  měnícím podmínkám). Kurz proti nabízí i stručný úvod do současné neuroanatomie a neurofyziologie. Součástí kurzu je i přednáška plastické (výtvarné) anatomie a návštěva Muzea srovnávací anatomie na Anatomickém ústavu 1.LF.

      Studijní materiály (doporučuji 1 z knih) :

      Dylevský I., Somatologie, Epava Olomouc 2000

      Dylevský I., Základy funkční anatomie, Poznání 2011

      Rokyta R .et al, Somatologie, WOLTERS KLUWER 2009

      pro hlubší zájemce o anatomii: Naňka O., Elišková M., Přehled anatomie , Galén 2015

      pro zájemce o anatomii pro výtvarníky - na trhu je množství knih, ze současných je velmi pěkná: Petříček R., Výtvarná anatomie, Petříček 2017

      stále nedostižná je, podle mne, „antikvariátní“:  Zrzavý J., Anatomie pro výtvarníky , Avicenum 1977

       

      1. 01/01

      Pozvánka na výstavu diplomových prací

      1. 01/89

      KLAUZURY ZS 2016/17

      1. Atelier Streit-Polak
      2. Atelier Streit-Polak
      3. Atelier Streit-Polak
      4. Atelier Streit-Polak
      5. Atelier Streit-Polak
      6. Atelier Streit-Polak
      7. Atelier Streit-Polak
      8. Atelier Streit-Polak
      9. Atelier Streit-Polak
      10. Atelier Streit-Polak
      11. Atelier Streit-Polak
      12. Atelier Streit-Polak
      13. Atelier Streit-Polak
      14. Atelier Streit-Polak
      15. Atelier Streit-Polak
      16. Atelier Streit-Polak
      17. Atelier Streit-Polak
      18. Atelier Streit-Polak
      19. Atelier Streit-Polak
      20. Atelier Streit-Polak
      21. Atelier Jaros-Gonzalez
      22. Atelier Jaros-Gonzalez
      23. Atelier Jaros-Gonzalez
      24. Atelier Jaros-Gonzalez
      25. Atelier Jaros-Gonzalez
      26. Atelier Jaros-Gonzalez
      27. Atelier Jaros-Gonzalez
      28. Atelier Jaros-Gonzalez
      29. Atelier Jaros-Gonzalez
      30. Atelier Jaros-Gonzalez
      31. Atelier Jaros-Gonzalez
      32. ZAN Jaros-Doucet
      33. ZAN Jaros-Doucet
      34. ZAN Jaros-Doucet
      35. ZAN Jaros-Doucet
      36. ZAN Bebarova-Nezpevakova
      37. ZAN Bebarova-Nezpevakova
      38. ZAN Bebarova-Nezpevakova
      39. ZAN Bebarova-Nezpevakova
      40. ZAN Bebarova-Nezpevakova
      41. ZAN Bebarova-Nezpevakova
      42. ZAN Bebarova-Nezpevakova
      43. ZAN Bebarova-Nezpevakova
      44. ZAN Bebarova-Nezpevakova
      45. Atelier Tvaruzek-Fiala
      46. Atelier Tvaruzek-Fiala
      47. Atelier Tvaruzek-Fiala
      48. Atelier Tvaruzek-Fiala
      49. Atelier Tvaruzek-Fiala
      50. Atelier Tvaruzek-Fiala
      51. Atelier Tvaruzek-Fiala
      52. Atelier Tvaruzek-Fiala
      53. Atelier Tvaruzek-Fiala
      54. Atelier Tvaruzek-Fiala
      55. Atelier Tvaruzek-Fiala
      56. Atelier Tvaruzek-Fiala
      57. Atelier Tvaruzek-Fiala
      58. Atelier Fiser-Nezpevakova
      59. Atelier Fiser-Nezpevakova
      60. Atelier Fiser-Nezpevakova
      61. Atelier Fiser-Nezpevakova
      62. Atelier Fiser-Nezpevakova
      63. Atelier Fiser-Nezpevakova
      64. Atelier Fiser-Nezpevakova
      65. Atelier Fiser-Nezpevakova
      66. Atelier Fiser-Nezpevakova
      67. Atelier Fiser-Nezpevakova
      68. Atelier Fiser-Nezpevakova
      69. Atelier Fiser-Nezpevakova
      70. Atelier Fiser-Nezpevakova
      71. Atelier Fiser-Nezpevakova
      72. Atelier Fiser-Nezpevakova
      73. Atelier Fiser-Nezpevakova
      74. Atelier Fiser-Nezpevakova
      75. Atelier Fiser-Nezpevakova
      76. Atelier Karel-Safarik
      77. Atelier Karel-Safarik
      78. Atelier Karel-Safarik
      79. Atelier Karel-Safarik
      80. Atelier Karel-Safarik
      81. Atelier Karel-Safarik
      82. Atelier Karel-Safarik
      83. Atelier Karel-Safarik
      84. Atelier Karel-Safarik
      85. Atelier Karel-Safarik
      86. Atelier Karel-Safarik
      87. Atelier Karel-Safarik
      88. Atelier Karel-Safarik
      89. Atelier Karel-Safarik

      Atelier Streit-Polak

     5. Instrukce k odevzdání BP/ DP prací, LS AR 2016/2017

      Odevzdání DP - diplomových prací:
      26.5.2017 od 9:00 do 12:00 v místnosti 412 u paní Formánkové- 2x Portfolio A3 na šířku, Plakáty dle popisu formát 4xA1
      2.6.2017 od 9:00 do 12:00 - Model, 2xCD (na sekretariátech ústavů)
      Další info na web stránkách FA - STUDIUM - Magisterský program


      Obhajoba DP - diplomových prací:
      14.6.2017 v 9:00
      k obhajobě předkládají:
      1x Porfolio, výkresy, model, písemné a podepsané posudky vedoucího práce a oponenta, prezentace ppt, pdf


      Odevzdání BP - bakalářských prací:
      26.5.2017 od 9:00 do 12:00
      v místnosti 412 u paní Formánkové - 2x Portfolio A3 na šířku, Plakát - minimálně 1x formát B1 (1000 x 700mm)
      2.6.2017 od 9:00 do 12:00 - Model, 2xCD (na sekretariátech ústavů)
      Další info na webu FA pod STUDIUM, Bakalářský program, bakalářské práce


      Obhajoba BP - bakalářských prací:
      22.6.2017 v 9:00
      k obhajobě předkládají:
      1x Porfolio, výkresy, model, písemné a podepsané posudky vedoucího práce a oponenta, prezentace ppt, pdf

      1. 01/26

      DESIGNBLOK 2016

      1. Letošní účast na Designbloku přinesla ocenění za Nejlepší sudentskou expozici

      Letošní účast na Designbloku přinesla ocenění za Nejlepší sudentskou expozici

      1. 01/03

      Večerní "přípravka" DESIGN - JARO 2018

      1. Kurz je určen především pro uchazeče o studium jako cílená příprava k přijímacím zkouškám oboru Design a je tematicky rozdělen do dvou hlavních okruhů – kresba a modelování. Témata: kresba jednoduchého zátiší podle skutečnosti v proporcích 1:1 (lineární jednoúběžníková perspektiva, usazení do formátu, vystižení proporcí, objemů a materiálů podle kompozice složené z krychle, kvádru, válce a draperie) s důrazem na konstrukci elipsy a vyjádření perspektivní zkratky. Kreslí se přírodním uhlem na balicí papír u stojanu. Navazují základy modelování: pochopení hmoty v prostoru, vybudování a rozklad jednoduchého tvaru v proporcích, průnik a pohyb hmot, kompozice s důrazem na vnitřní a vnější prostor ve vzájemných souvislostech. Součástí kurzu jsou i konzultace domácích prací a příprava portfolia k přijímacím zkouškám, kam lze použít i veškeré zhotovené práce. Kurz bude probíhat od 15.01. do 19.01.2018 každý den od 17:00 do 20:00 hodin v kreslírně č. 450, ve 4. patře budovy FA ČVUT v Praze, popřípadě v modelovně v suterénu budovy. Cena kurzu činí 2.300,- Kč. Lektorem kurzu je MgA. Lenka Stejskalová, kontaktní osobou je sekretářka Ústavu výtvarné tvorby Radka Formánková, e-mail: radka.formankova@fa.cvut.cz.
      2. Kurz je určen především pro uchazeče o studium jako cílená příprava k přijímacím zkouškám oboru Design a je tematicky rozdělen do dvou hlavních okruhů – kresba a modelování. Témata: kresba jednoduchého zátiší podle skutečnosti v proporcích 1:1 (lineární jednoúběžníková perspektiva, usazení do formátu, vystižení proporcí, objemů a materiálů podle kompozice složené z krychle, kvádru, válce a draperie) s důrazem na konstrukci elipsy a vyjádření perspektivní zkratky. Kreslí se přírodním uhlem na balicí papír u stojanu. Navazují základy modelování: pochopení hmoty v prostoru, vybudování a rozklad jednoduchého tvaru v proporcích, průnik a pohyb hmot, kompozice s důrazem na vnitřní a vnější prostor ve vzájemných souvislostech. Součástí kurzu jsou i konzultace domácích prací a příprava portfolia k přijímacím zkouškám, kam lze použít i veškeré zhotovené práce. Kurz bude probíhat od 15.01. do 19.01.2018 každý den od 17:00 do 20:00 hodin v kreslírně č. 450, ve 4. patře budovy FA ČVUT v Praze, popřípadě v modelovně v suterénu budovy. Cena kurzu činí 2.300,- Kč. Lektorem kurzu je MgA. Lenka Stejskalová, kontaktní osobou je sekretářka Ústavu výtvarné tvorby Radka Formánková, e-mail: radka.formankova@fa.cvut.cz.
      3. Kurz je určen především pro uchazeče o studium jako cílená příprava k přijímacím zkouškám oboru Design a je tematicky rozdělen do dvou hlavních okruhů – kresba a modelování. Témata: kresba jednoduchého zátiší podle skutečnosti v proporcích 1:1 (lineární jednoúběžníková perspektiva, usazení do formátu, vystižení proporcí, objemů a materiálů podle kompozice složené z krychle, kvádru, válce a draperie) s důrazem na konstrukci elipsy a vyjádření perspektivní zkratky. Kreslí se přírodním uhlem na balicí papír u stojanu. Navazují základy modelování: pochopení hmoty v prostoru, vybudování a rozklad jednoduchého tvaru v proporcích, průnik a pohyb hmot, kompozice s důrazem na vnitřní a vnější prostor ve vzájemných souvislostech. Součástí kurzu jsou i konzultace domácích prací a příprava portfolia k přijímacím zkouškám, kam lze použít i veškeré zhotovené práce. Kurz bude probíhat od 15.01. do 19.01.2018 každý den od 17:00 do 20:00 hodin v kreslírně č. 450, ve 4. patře budovy FA ČVUT v Praze, popřípadě v modelovně v suterénu budovy. Cena kurzu činí 2.300,- Kč. Lektorem kurzu je MgA. Lenka Stejskalová, kontaktní osobou je sekretářka Ústavu výtvarné tvorby Radka Formánková, e-mail: radka.formankova@fa.cvut.cz.

      Kurz je určen především pro uchazeče o studium jako cílená příprava k přijímacím zkouškám oboru Design a je tematicky rozdělen do dvou hlavních okruhů – kresba a modelování. Témata: kresba jednoduchého zátiší podle skutečnosti v proporcích 1:1 (lineární jednoúběžníková perspektiva, usazení do formátu, vystižení proporcí, objemů a materiálů podle kompozice složené z krychle, kvádru, válce a draperie) s důrazem na konstrukci elipsy a vyjádření perspektivní zkratky. Kreslí se přírodním uhlem na balicí papír u stojanu. Navazují základy modelování: pochopení hmoty v prostoru, vybudování a rozklad jednoduchého tvaru v proporcích, průnik a pohyb hmot, kompozice s důrazem na vnitřní a vnější prostor ve vzájemných souvislostech. Součástí kurzu jsou i konzultace domácích prací a příprava portfolia k přijímacím zkouškám, kam lze použít i veškeré zhotovené práce. Kurz bude probíhat od 15.01. do 19.01.2018 každý den od 17:00 do 20:00 hodin v kreslírně č. 450, ve 4. patře budovy FA ČVUT v Praze, popřípadě v modelovně v suterénu budovy. Cena kurzu činí 2.300,- Kč. Lektorem kurzu je MgA. Lenka Stejskalová, kontaktní osobou je sekretářka Ústavu výtvarné tvorby Radka Formánková, e-mail: radka.formankova@fa.cvut.cz.

     6. ERASMUS UPD FAČVUT - Design (N8208)

      ÚPD FA ČVUT je nově od ZS 2015 garantem výuky průmyslového designu jako samostatného oboru v rámci magisterské navazujícího studia v anglickém jazyce na FA ČVUT v Praze. Komplexní vzdělávací program, jenž čerpá z nabídky technických, praktických, ale i humanitních předmětů několika fakult, připravuje studenty pro budoucí praxi. Student může absolvovat více ateliérů s různým zaměřením / metodologickým přístupem, a postupně tak vyprofilovat vlastní směřování v rámci své pozdější tvorby;vzájemné vztahy jednotlivých fakult pak umožňují participovat na vědecko-výzkumných projektech partnerských pracovišť a mezioborových týmů.

      Ústav průmyslového designu FA ČVUT nabízí v rámci fakulty svým studentům účast v zahraničních výměnných studijních pobytech a praxích prostřednictvím programů EU LLP (Lifelong Learning Programme), ERASMUS+, CEEPUS, popřípadě v rámci dalších smluv s jinými univerzitami a organizacemi v zahraničí (v Evropě i v mimoevropských oblastech).Magisterské studium navazující v anglickém jazyce:  Design (N8208), nabízí zahraničním zájemcům studium designu v ateliérech Karel (experimentální design), Fišer (interiérový design), Streit (produktový design), Jaroš (produktový design),Tvarůžek (průmyslový design).

      1. 01/10

      READNORDIC - Severský stánek pro knižní veletrh Svět knihy 2016 - Studenti ÚPD navrhli a realizovali výstavní stánek

      1. Porota vybírá finální návrh
      2. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      3. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      4. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      5. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      6. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      7. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      8. Realizovaný návrh expozice autorek Markéty Rádkové a Moniky Fišerové
      9. READNORDIC
      10. Slavnostní otevření stánku

      Porota vybírá finální návrh

     7. DESIGNBLOK 2015

      1. Výstava Já ČVUT DESIGN prostě žeru! se koná během akce Designblok 2015 v době 22. - 27.10. v prostorách Openstudia na Výstavišti Praha v Holešovicích. Vernisáž: 22.10. 2015 od 19 hodin

      Výstava Já ČVUT DESIGN prostě žeru! se koná během akce Designblok 2015 v době 22. - 27.10. v prostorách Openstudia na Výstavišti Praha v Holešovicích. Vernisáž: 22.10. 2015 od 19 hodin

     8. První čerpací stanice na LNG pro Shell od designéra a pedagoga ÚPD FAČVUT Martina Tvarůžka

     9. "Místo sochy"_kostel sv. Vavřince v Klatovech 18. 4. - 21. 6. 2015

     10. Skleněná plastika, kterou mezinárodně uznávaný výtvarník prof. Marián Karel dlouhodobě zapůjčil k instalaci před budovu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v Technické ulici, tvoří již několik měsíců vizuální dominantu areálu fakulty. Koncem příštího týdne získá zajímavou světelnou podobu. Slavnostní odhalení a rozsvícení sochy proběhne ve čtvrtek 26. března od 19.15 hodin.

      1. 01/02

      Workshop SAMUEL RIHÁK, 4.-5.12.2014

     11. Workshop OSCAR DIAZ, 26.-29.11.2014

     12. KLAUZURY LS 2013/14

      1. 01/04

      Workshop studentů Atelieru Karel a Doktorandů FEL ČVUT,Katedra počítačové grafiky a interakce /10.-12.10.2014 - Horní Maršov

     13. Přednáška Anne Asensio 10.3.2014 v 18.00h

      1. 01/04

      ADÉLA LEBEDOVÁ (studentka 3. ročníku bakalářského studia Ateliér Fišer-Nezpěváková) získala 2. místo v soutěži YIT FOR YOUNG ART o grafický návrh fasády budov A a D v projektu KOTI HYACINT od společnosti YIT Stavo s.r.o.

      1. 01/02

      OLOVĚNÝ DUŠAN - DESIGN - cenu za jednotlivce dostal Marek Vágner z Ateliéru Fišer-Nezpěváková

     14. Nominovaný atelier Appl- Jaroš

     15. Nominovaný atelier Fišer- Nezpěváková

      
      1. 01/48

      VÝBĚR Z MINULÝCH KLAUZUR

     1. Vedoucí ústavu

      1. prof. ak. soch. Marian Karel
     2. Zástupce vedoucího

      1. M.A. Henrieta Nezpěváková
     3. Sekretářka ústavu / tel. 22435 6269, 731450581

      1. Radka Formánková
     4. Pedagogičtí pracovníci

      505 -Prof. Akad. Soch. Marián Karel

      505- MgA. Josef Šafařík, PhD.

      504- Prof. Akad. Arch. Jan Fišer

      504- M.A. Henrieta Nezpěváková

      503- MgA. Martin Tvarůžek

      503- MgA. Fiala Petr

      445- MgA. Jan Jaroš

      445- MgA. Daniel Gonzalez

      446- MgA. Filip Streit

      446- MgA. Tomáš Polák

      Modelování modelovna - MgA. Adéla Bébarová

      Dílny/ sádrovna- MgA. Josef Majrych

      M.A. Marie Doucet

     5. AKCE MĚSÍCE / AKCE POŘÁDANÉ ÚPD FAČVUT 2017

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Výstava klauzurních prací studentů ÚPD FAČVUT

       Výstava klauzurních prací studentů ÚPD FAČVUT. Klauzurní práce atelierů Fišer, Streit, Jaroš, Karel a Tvarůžek jsou k vidění od 1. do 10. 6. vždy od 10 do 18.hodin. 4. a 5. patro FA ĆVUT, Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice. K vidění jsou také práce studentů předmětu Základy Designu Bábarová-Nezpěváková a Jaroš-Doucet. 10.6. Muzejní noc

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      
     1. KLAUZURY ZS 2013/14

      
      1. 01/39

       

      
      1. 01/14

      EXKURZE DRÁŽĎANY- muzeum hygieny a vojenské muzeum / D. Liebeskind /, Albertinum

      
      1. 01/19

      WORKSHOP S J. ČTVRTNÍKEM

      
     1. EXPOZICE DESIGNBLOK 13

      

      
     1. PROMOCE BAKALÁŘI

     2. KLAUZURY LS 2012/13

      
      1. 01/27

       

      
      1. prednaska Pavel Karous DOC 649 KB
      2. prednaska Adam Gebrian DOC 367 KB
      3. prednaska Osamu Okamura DOC 464 KB
      4. prednaska Adela Bebarova DOC 560 KB
      1. 01/05

       

      1. 01/06

       

      1. 01/04

       

      1. 01/05

       

      1. Exkurze_Liberec DOC 83 KB
      2. Exkurze BRNO DOC 1 MB
      3. Exkurze DUBÍ DOC 589 KB
      4. Exkurze HUMPOLEC SAPELI DOC 549 KB
      5. Exkurze mm cite a ton DOC 399 KB
      6. Exkurze NOVÝ BOR DOC 1 MB
      7. Exkurze Mobiliář 3-Litomyšl DOC 1 MB
      8. Exkurze_Kadaň DOC 615 KB
      9. Exkurze_Kadaň DOC 615 KB
      
     1. KAUZURY ZS 2012/13 ÚSTAV PRŮMYSLOVÉHO DESIGNU

     2. DESIGNBLOK 2012- Šporkovský palác

      

     1. VÝSTAVA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ LS 11/12 17.9.-27.9.12

      

      

    
    


Please wait …