1. Zahájení činnosti ústavu 15128

     01. Červen 2008
    2. Dnem 1. 6. 2008 byla zahájena činnost Ústavu 528 – Navrhování II. pod vedením doc. Ing. arch. ir. Zdeňka Zavřela, který byl rektorem ČVUT vybrán ve výběrovém řízení na vedoucího ústavu. Stejným dnem také byla ukončena činnost tzv. Děkanského ateliéru (15 140), samostatného ateliéru, který se stal součástí nového ústavu.

     Ústav bude působit na poli architektonické tvorby, bude zaměřen na práci ve vertikálních ateliérech i v ZANu. Vedle toho se bude podílet i na výuce a vedení doktorandů, kteří zde budou soustředěni v tzv. doktorandském ateliéru. Do práce ústavu bude rovněž zapojen stávající ateliér doc. Ing. arch. E. Schlegera (původně ústav 518). Zájem vedoucího ústavu i jeho členů bude směřovat jak k integrální výuce architektury, tak i ke sledování směru udržitelného rozvoje, což bude jen pokračováním jejich praktické činnosti z doby předchozí.

     Udržitelnost rozvoje je jedním z hlavních současných témat, na nějž je i zaměřen evropský výzkum v oboru stavebnictví a architektury. Není to téma nové, ale vývoj našeho oboru v posledních dvaceti letech ukazuje na nutnost hledání podstaty problému, jak v jeho dílčích aspektech, tak i v jeho celistvosti. Ústav si klade za úkol nabízet vhodné úlohy pro ateliérová zadání i jako témata doktorandských prací. Dlouhodobým záměrem je pak propojení probíhajícícho výzkumu se studentskými projekty i s výukou předmětů.


    
    


Please wait …