1. 15128 Ústav navrhování II

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     8. n. p.
     olga.mlynkova@fa.cvut.cz
     +420 22435 6373

    2. Ústav Navrhování II navazuje na tradici návrhové výuky na této škole, promítá ji do současné situace a specificky zdůrazňuje zájem o problematiku životního prostředí.

     Jak ve výuce, tak i ve výzkumu a v dalších aktivitách Ústavu nás zásadně zajímají následující témata v celé měřítkové škále:

     • udržitelnost x architektura
     • integrální návrh stavby
     • nové formy bytových staveb
     • městský veřejný prostor

     Pět vertikálních ateliérů vyučuje všechny předměty ateliérové tvorby jak v české, tak i anglické verzi. Ateliéry jsou vedeny zkušenými architekty ve spolupráci s absolventy mladší generace. Výběr témat a způsob práce je různorodý, se snahou o individuální asistenci studentů. Mezinárodní obsazení ateliérů není výjimkou.

     V průběžných fakultních hodnoceních se umisťují mezi nejlepšími.

     Někteří z pedagogů se rovněž podílejí na výuce prvního ročníku, do níž je zapojena i řada doktorandů. Součástí výuky jsou krátké workshopy na různých místech, ale především ve fakultním Kruhu.

     Vedle ateliérové tvorby Ústav zajišťuje výuku předmětu Ekologie I formou serií přednášek vlastních i externích odborníků. Výuka a příprava na zkoušky je podporována publikovanými texty – “Zdraví & krása…” a “Architektura a Ekologie”, pro zájemce jsou k dispozici seznamy studijní literatury a příruční ústavní knihovna.

     Doplňkem výuky jsou tématické exkurze jak v Čechách, tak i do zahraničí, z nichž existují exkluzivní cestovní návody.

     Pozornost pedagogů se v poslední době (mj. pod vlivem Solárního Decathlonu) soustředila na tzv. “Learning by doing”, která začíná být uznávána jako plnohodnotná vyučovací metoda na architektonických školách. Ústavem organizovaný workshop “Schody” byl na podzim 2015 jednou z nejvýraznějších demonstrací Fakulty v kampusu ČVUT.

     Vedle pedagogické a vědecké práce jsou členové Ústavu praktikujícími architekty, zúčastňují se architektonických soutěží i práce v ČKA. Výsledky jejich tvůrčí činnosti se promítají do Registru uměleckých výkonů (RUV).

     Ústav disponuje jednoduchým počítačovým vybavením, které slouží podpoře studentů. 

     1. Sekretářka ústavu

      1. Olga Mlýnková
     2. Externí spolupracovníci

      Ing. arch. Miroslav Ščudla


     3. Doktorandi

       Ing. arch. Martin Čeněk
       Ing. arch. Tomáš Durdis
       Ing. arch. Barbora Janíková
       Ing. arch. Lucie Kirovová
       Ing. arch. Lukáš Kohout
       Ing. arch. Karolína Kripnerová
       Ing. arch. Šárka Malošíková
       Ing. arch. Yvette Vašourková

      1. Zahraniční doktorandi

       Dipl. Ing. Bardhyl Rama

      2. Předměty

       Bakalářský studijní program

       1. 521EKL1 Ekologie I
       2. 528EKLD Ekologie I
       

     
     


  Please wait …