1. 15127 Ústav navrhování I

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     8. n. p.
     daniela.cajova@fa.cvut.cz
     +420 22435 6373

    2. Ústav vyučuje všechny předměty ateliérové tvorby, které nabízí studijní plán magisterského a bakalářského studijního programu na FA ČVUT – Základy architektonického navrhování, Ateliér - realizační projekt, Ateliér – volitelný, Diplomní seminář a Bakalářský i Diplomní projekt. Vlastní výuka architektonického návrhu probíhá v šesti vertikálních ateliérech. V nich jsou postaveni mladší studenti, kteří se v prvních semestrech učí pochopit civilizační a tektonický obsah základních architektonických elementů, vedle jejich starších kolegů. Na reálných zadáních studenti testují chápání své vlastní teoretické pozice ve vztahu k architektonickému návrhu i ke světu, jenž tento návrh obklopuje. Ateliéry jsou klíčovým předmětem na naší fakultě.

     Základy architektonického navrhování a Základní ateliér (ZAN I a ZAN II), jsou vyučované v samostatném ateliéru. Úvod do poznání základních zdrojů, forem a prostředků architektonické tvorby je přípravou studentů pro studium ve vertikálních ateliérech ústavu.

     V rámci doktorského studijního programu se ústav podílí na vědecké činnosti na fakultě. Mezi hlavní témata patří současná architektonická tvorba individuálního bydlení.

     V pedagogickém týmu ústavu jsou čeští architekti známí svými projekty a realizacemi v České republice i v zahraničí. Je samozřejmé, že každý člen ústavu pracuje zároveň jako praktický výkonný architekt a svými zkušenostmi obohacuje svou pedagogickou činnost. Významná je také publikační činnost.

     1. První schůzka Po 16. Září 13:00 místnost 105 posluchárna

      Ateliérová zadání

      Souhrnná schůzka o zadáních ateliérů v Ústavu navrhování I. a II.
     2. Sekretářka ústavu

      1. Daniela Čajová
     3. Doktorandi

      Ing. Daniel Brachtl (Stempel)

      Ing. arch. Petr Pištěk (Stempel)

      Ing. arch. Martina Lachmanová (Stempel)

      Ing. arch. Jana Děnge (Stempel)

      Ing. arch. Peter Koban (Stempel)

      M. A. Martin Kloda ( Beneš)

      Ing. arch. Jan Tesař (Stempel)

      Ing. arch. Tomáš Lindovský (Beneš)

      Ing. arch. Vojtěch Šedý ( Hradečný)

      
     1. KONFERENCE - veřejně přístupné - zdarma a bez registrace

      [CAL]

      Akce Ústavu navrhování I.

      Pro tento měsíc nejsou v kalendáři vloženy žádné události.
      

    
    


Please wait …