1. 15123 Ústav stavitelství I

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     5. n. p.
     vlasatam@fa.cvut.cz
     +420 22435 6297

    2. Činnost ústavu je zaměřena na problematiku komplexní konstrukční tvorby staveb, orientovanou na výuku, výzkum, expertní, publikační a projektovou činnost i šíření technických informací v architektonické a stavební obci. Pozornost je věnována stávajícím a vývojovým trendům v oblasti nosných a kompletačních konstrukcí, problematice udržitelného rozvoje stavění, problémům trvanlivosti a spolehlivosti konstrukcí, příčinám poruch staveb a otázkám obnovy staveb. Pracovníci ústavu zabezpečují výuku předmětů Pozemní stavitelství a Stavební materiály. Součástí výuky je atelier architektonického a konstrukčního projektování a výuka ZAN. Dále se formou konzultací podílejí na výuce v ostatních ateliérech. Ústav je garantem výuky předmětů Geologie a Geodézie.
    3. Sekretářka ústavu

     1. Ing. Tamara Vlasáková
    4. Externisté

     doc. Ing. Vladimír Vorel| CSc.
    5. Ateliery

    6. ZAN


    
    


Please wait …