1. 15122 Ústav nosných konstrukcí

     Fakulta architektury ČVUT
     Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     5. n. p.
     frydlova@fa.cvut.cz
     +420 22435 6296

    2. Ústav zajišťuje výuku předmětů: Matematika I a II, Deskriptivní geometrie I a II, Statika I a II, Nosné konstrukce I - V (Základy navrhování podle Eurokódů, Betonové a zděné konstrukce, Kovové a dřevěné konstrukce, Zakládání staveb, Vybrané statě z nosných konstrukcí) a dále zajišťuje konzultace v komplexních ateliérech. Výuka matematiky a deskriptivní geometrie je koncipována tak, aby si studenti osvojili učivo, které je teoretickým základem pro odborné předměty. Oba předměty rozvíjejí prostorovou představivost, logické a abstraktní myšlení studentů. Výuka statiky a nosných konstrukcí je zaměřena na získání uceleného pohledu posluchačů na chování nosné konstrukce jednak obecně, jednak v provedeních z různých konstrukčních materiálů a dále na vypěstování schopnosti optimalizace při výběru konstrukčních systémů včetně jejich zakládání. Ústav se podílí na doktorandském studiu v oboru Architektura, stavitelství a technologie (školitel doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. a doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.). Vědeckovýzkumná činnost ústavu je zaměřena na diferenciální geometrii, aplikovanou matematiku, dále normotvornou činnost a aplikační výzkum v oboru historických nosných konstrukcí.

    3. Zástupce vedoucího

     1. doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
    4. Sekretářka ústavu

     1. Eva Frýdlová
    5. Doktorandi a postdoktorandi

     Ing. arch. Tomáš Blažek
     Dr. Sophie Eberhardt, Ph.D.
     Ing. arch. Miroslav Krejčíř
     Ing. arch. Michaela Solnická
     Ing. Markéta Vavrušková
     Ing. arch. Eva Veřtátová


    
    


Please wait …