1. 15118 Ústav nauky o budovách

     Fakulta architektury ČVUT
     Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     4. n. p.
     hrinojan@fa.cvut.cz
     +420 22435 6484

    2. Ústav zajišťuje ateliérovou výuku v plném rozsahu učebního plánu v šesti ateliérech a v šesti skupinách ZAN. Charakter jednotlivých ateliérů je dán jejich vedoucími vždy na začátku příslušného semestru. Ústav nabízí také teoretickou výuku zaměřenou na tvorbu architektonického prostoru. Cílem této výuky je pochopení funkčních, prostorových a časových vazeb, které jsou základem architektonické tvorby. Ústav zajišťuje přednášky a cvičení předmětu Nauka o stavbách I, II, III, IV, V a VI. Novým předmětem je bakalářský povinně volitelný Koncept a interpretace.

     1. Sekretářka ústavu

      1. Ing. Tamara Vlasáková
      
     1. EXPERTNÍ PRACOVIŠTĚ ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH

      1. FA_letak_ustav_2014_20141112_str-1 PDF 160 KB
      2. FA_letak_ustav_2014_20141112_str-2 PDF 27 KB
      1. 01/02

       

     2. SGS 2016 - Parkinsonova nemoc a architektura

      1. Tomandl J., Šestáková I.: Parkinsonova nemoc a architektura PDF 2 MB
     3. IP - RMPT 2014 - Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí

      1. Tomandl J., Šestáková I.: Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí PDF 5 MB
     4. FRVŠ 2013 - Nové trendy v bydlení pro seniory

      1. Váňová L., Fukalová R., Šestáková I., Lupač P.: Nové trendy v bydlení pro seniory PDF 3 MB
     5. 2012_FRVŠ_matrice typologických druhů

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Inovace výuky typologie staveb

       Cílem projektu Inovace výuky typologie staveb bylo provázat výuku typologie s reálnou praxí a zejména se současnými teoriemi architektury a urbanismu. Přehledným uspořádáním doplnit výuku o další rozměr, velmi důležité souvislosti a návaznosti a to nejen v rámci typologie, ale také napříč bakalářským i magisterským studiem, s ostatními ústavy fakulty. Posílit návaznost teoretické výuky s výukou v ateliérech a připravit studenty komplexněji pro jejich ateliérová zadání.

       Cyklus přednášek Nauky o stavbách I – VI byl inovován. Nové uspořádání je systematičtější a odráží aktuální potřeby společnosti 21. století a sleduje narůstající složitost témat v průběhu výuky. Rozdělení do jednotlivých semestrů také navazuje na typické uspřádání činností v území, jak je používáno v územním plánování. Tento fakt zaručuje provázání základních „měřítek“ vyučovaných na FA ČVUT – architektury a urbanismu.

       Druhým souvisejícím výstupem je matrice jednotlivých typologických druhů representovaná klíčovými stavbami na společné časové ose. Tato matrice je umístěna v učebně Ústavu nauky o budovách. Matrice je graficky navržena tak, aby ji bylo možné doplňovat a do budoucna aktualizovat. Výsledná podoba matrice může zahrnovat různé typologické druhy sledované po celou historii od starověku a je shlédnutelná „najednou“ v souvislostech a umožňuje časové i typové výřezy a případný zoom. Zásadním cílem matrice je jednoduché pochopení vzájemných souvislostí. Celková orientace v daném problému a vzájemné souvislosti, které tato výuková pomůcka umožňuje, jsou v tomto případě o to důležitější, že základní cyklus typologických předmětů je vyučován v 6 navazujících semestrech bakalářského studia a celý proces trvá 3 roky. 

       Třetím výstupem projektu je doplněná knihovna, detaily matrice odkazují na příslušnou papírovou i webovou literaturu (QR kód). Webové odkazy je možné vyhledat na zakoupeném PC all in one a kombinovat tak přehlednou celkovou „mapu typologie“ a detaily prostřednictvím internetu.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. vzory matrice typologických druhů staveb

       1. vzory matrice typologických druhů staveb INDD 2 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. manuál matrice typologických druhů

       Ústav nauky o budovách realizoval v seminární místnosti 4. patra projekt matrice typologických druhů. Projekt byl realizován díky podpoře Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2012.

       1. manuál matrice typologických druhů PDF 314 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. 01/05

      nová matrice typologických druhů_448

      1. 448
      2. 448
      3. 448

      448

     6. FRVŠ 2011 - Univerzální design a přístupnost staveb veřejné hromadné dopravy osobám s tělesným nebo smyslovým handicapem

      1. Blanka Navrátilová_Univerzální design a přistupnost staveb veřejné hromadné dopravy osobám s tělesným nebo smyslovým handicapem PDF 2 MB
      
      

    
    


Please wait …