1. 15116 Ústav modelového projektování

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     1. p. p.
     kveta.dvorakova@fa.cvut.cz
     +420 22435 6206

    2. Současná architektonická projekční praxe je zcela závislá na počítačích a informační technologie se rozvíjejí neuvěřitelným tempem. MOLAB je experimentální pracoviště, kde se novým návrhovým technologiím věnuje značná pozornost. Ústav modelového projektování MOLAB zajišťuje na fakultě výuku CAD, rozvíjí výuku architektonického navrhování pomocí počítače CAAD (Computer Aided Architectural Design) a také se věnuje výuce počítačové grafiky. Výuka CAD je v nabídce bakalářského stupně, kde se studenti seznámí se základy CAD a jsou schopni své dovednosti rozvíjet dalším intenzivním studiem. Experimentální ateliér MOLABu se zaměřuje na vyšší specifické využití počítačů při procesu architektonického navrhování CAAD.

     Vědecká činnost ústavu se obecně týká výzkumu procesu navrhování pomocí počítače CAAD (Computer Aided Architectural Design). Tento výzkum vyvíjí a aplikuje nové progresivní CAAD techniky. Doc. Achten je členem grémia uznávané evropské asociace eCAADe (Education and research in computer aided architectural design in Europe). Studenti doktorského studia mají možnost se seznámit s novinkami v tomto oboru. 

     1. Sekretářka ústavu

      1. Květa Dvořáková
     2. Externisté

      Ing.arch. Vasilija Abramovič

      Ing.arch. Martin Bukovský

      MgA. Martin Gsandtner, M.Sc.

      Bc. Antonín Hampl

      Bc. Lucie Hanzlíková

      Ing. Michal Jirát

      Ing.arch. Viktor Johanis

      Ing. Vladislav Kšír

      Ing. arch. Jan Malec

      Ing.arch. Dušan Marcinko

      Bc. Šimon Prokop

      Ing.arch. Zdeněk Rudovský

      RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D

      Dis. Dušan Uruba

     3. Vědecký pracovník

      Ing.arch. Jan Petrš

     4. Vědecká činnost Kabinetu modelového projektování

      • doc.dr.ir. Henri Achten's background is in Computer Aided Architectural Design & Design Methodology. He has done research on knowledge representation in drawings, collaborative design, Virtual Reality, artificial intelligence in design, Building Information Modelling, and most currently investigates the design of interactive buildings. He has written more than 80 scientific research papers and 10 books on CAAD and design research. He has been on the scientific committee of numerous international conferences, and organised 8 conferences. Between 2001-2005 he was Vice-President of the European Association for Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe, and President during 2005-2009.

      
      1. 01/05

      Atelier Achten Pavlíček - Zimní semestr 2015-2016

      1. Atelier Achten Pavlíček
      2. Atelier Achten Pavlíček
      3. Atelier Achten Pavlíček
      4. Atelier Achten Pavlíček (Wagner-Benning)
      5. Atelier Achten Pavlíček (Hupkes)

      Atelier Achten Pavlíček

      • PET-MAT tým pracuje na využití rPet materiálu pro stavební výrobu.
      • Ing.arch. Kateřina Nováková vyvíjí aplikaci CollabSketch. Aplikace umožňujňuje skicovat na dálku. Aplikace umožňuje skicovat na jednom návrhu více tvůrcům z více elektronických zařízení - tablety, IPady, IPody. Zjednodušeně řečeno: jedná se o doplnění SKYPE o další nástroj. Tvůrci mohou hovořit pomocí Skype nebo telefonem a pomocí aplikace CollabSketch spolupracovat na společné tvorbě. Aplikace umožňuje i archivaci jednotlivých fází, případně rozklíčování jednotlivých návrhů podle autorů
      • Ing.arch., M.Arch. Jiří Pavlíček se věnuje pokročilým návrhovým technikám. Vyvíjí nástroj, který propojuje formou přímé zpětné vazby prostředí parametrického modelování s výpočtem tepelné bilance a rozpočtu.
      • Ing.arch. Ladislava Sobková se zabývá vztahem digitálních médií a softwarových aplikací v kontextu města. Řeší mapování mobility v městském prostředí prostřednictvím smartphone aplikace. Tato data jsou pak dále využitelná jak pro inteligentní městský rozvoj, péčí o zdraví obyvatel, tak i pro komerční a marketingové strategie.
      • Ing. arch. Kateřina Kašpar Goryczka experimentuje s virtuálním světem a reálným prostorem, vyvíjí aplikaci, která je rozhraním mezi těmito světy a v principu usnadňuje komunikaci sdružením a zastřešením domácích zařízení, domotics a vytváří tak centralizovanou podporu – partnera. Interaktivní technologie budou stále více invazivní, bude muset ustoupit hmota prostoru nebo je možné přizpůsobit technologie a jejich interface?
      • Ing.arch. Dana Matějovská se zabývá výzkumem výuky počítačového navrhování na architektonických vysokých školách.
      • Mgr. Art. Peter Buš ve svém výzkumu sleduje a popisuje fenomén emergence v urbánním prostředí. Simuluje pomocí vytvořeného agentově-orientovaného modelu dynamický nelineární vývoj prostředí ve vybraných bottom-up strategiích na základě pravidel nižšího stupně a posuzuje tak možný růst, zrnitost a potenciály urbanistické struktury. Tato simulační platforma s grafickými a 3D modelovými výstupy je využitelná v praxi jako rozhodovací a analytický nástroj pro architekty ve fázi návrhu městského prostředí.
      

    
    


Please wait …