1. 15115 Ústav interiéru a výstavnictví

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     6. n. p.
     dubna@fa.cvut.cz
     +420 22435 6326

     1. Ústav zajišťuje výuku v ZAN, ateliéru, 2 ateliérech volitelných, přednášky a cvičení z Interiéru a výstavnictví a z navazujících volitelných předmětů. V rámci bloku Nauka o stavbách IV zajišťuje ústav přednášky a cvičení z oddílu – Stavby pro kulturu. Výuka ústavu je zaměřena na chápání architektury, jako výslednice vnitřní organizace prostoru a jeho funkcí i výrazu. Pouhá fascinace abstraktní formou nepřináší architektuře lidský příběh. Způsob vnímání a aranžmá prostoru divadelníky obsahuje i dnes stále platné rituály a estetiku společenského života. Jde tedy o to vrátit do architektektonické výuky i tvorby lidský příběh, jako scénář, nikoli jako holé typologické schéma. Jedná se o změnu vnímání z paradigmatu vektorů ve sled perspektivních obrazů, nebo náhradu ortogonálního promítání za pohled kamery v pohybu. Při hledání inspiračních zdrojů pro architekturu v současném mediálním způsobu jejího vnímání spoluvytváří ústav nový výukový nástroj - Institut Internédií společně s FEL ČVUT a AMU.

      V rámci mezinárodních studijních programů přijímá ústav do ateliérové výuky zahraniční studenty v angličtině . V tomto jazyce je přednášen i volitelný předmět Historie nábytku a Design nábytku.

     2. Zadání práce cvičení NS IV - Stavby pro kulturu

      1. Cvičení NSIV Kultura PDF 1 MB
      
     1. Sekretářka ústavu

      1. Ivana Dubná
     2. Externisté

      Akad. arch. Marek Teska

      Akad.arch.Mojmír Průcha

      Ing.arch.Pavla Kvízová

      

    
    


Please wait …