1. Stavebně-historický průzkum hotelu a vysílače Ještěd

     30. Prosinec 2016
    2. Ikonickou národní kulturní památku čeká v brzké době generální oprava. Spolek Ještěd 73, sdružující v současné době také zástupce Českých Radiokomunikací, Libereckého kraje a nájemce, proto ustavil poradní orgán, složený z odborníků na poválečnou architekturu a blízkých kolegů Karla Hubáčka. V rámci soustředění podkladů pro projekt rehabilitace proběhlo v roce 2016 také zaměření stavby a vyhodnocení současného stavu konstrukcí. Formou smluvního průzkumu na přípravách spolupracoval rovněž Ústav teorie a dějin a Výzkumné centrum průmyslového dědictví, kde pod vedením Petra Vorlíka a Miroslava Pavla vznikl rozšířený stavebně-historický průzkum a podrobná inventarizace prvků, navazující na starší aktivity z let 2008–12. Na projektu spolupracovaly také doktorandka Veronika Vicherková a studentky modulu Památková péče Barbora Schmidová, Jitka Tomiczková a Helena Cuřínová. Průzkum je uložen v knihovně ústavu 15113.


    
    


Please wait …