1. Blog:

     POVÁLEČNÁ 45–89: příběhy pražské architektury

     03. Listopad 2016
    2. Studenti Fakulty architektury ČVUT představují příběhy pražské poválečné architektury.

     Mapování pražských realizací 2. poloviny 20. století se studenti prvního ročníku FA ČVUT věnovali dva semestry.  Výsledky jejich výzkumného projektu představuje výstava POVÁLEČNÁ 45–89: příběhy pražské architektury, která bude probíhat od 7. listopadu 2016 do 10. ledna 2017 v Café NONA v budově Nové scény Národního divadla (Národní 4, Praha 1). Vernisáž se uskuteční 7. listopadu 2016 v 18 hodin. 

     Výstava představuje veřejnosti celé spektrum předrevolučních realizací a poukazuje na jejich kvality, v dnešní době dosud často nedoceněné. Do výzkumu byly zahrnuty projekty z období téměř pěti desetiletí, stavby ikonické i méně známé, památkově chráněné i momentálně ohrožené. 

     Poválečná architektura tvoří specifickou kapitolu v dějinách české architektury. Stavbám z ožehavého období se dlouhou dobu vyhýbali nejen odborníci, ale jako produkt minulého režimu je přehlížela i široká veřejnost. Ve společnosti začalo téma rezonovat až v posledních letech. Architektura 2. poloviny 20. století se dostala do centra pozornosti zejména v souvislosti s množícími se kauzami svědčícími o nejednoznačném postoji k jejímu hodnocení. Spory o uznání jejích hodnot živí odborné i veřejné debaty a stavby nadále trpí předpojatou interpretací i fyzickým chátráním a čelí častým hrozbám demolic. 

     Výstava vznikla jako výstup semináře „Architektura druhé poloviny 20. století“, který probíhá od roku 2015 na Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT pod vedením Kláry Brůhové, Kláry Mergerové a Petra Vorlíka. Seznamuje studenty 1. ročníku bakalářského studia s kontexty vzniku poválečné architektury formou teoretických přednášek, debat a exkurzí do vybraných objektů, během nichž mají účastníci možnost nahlédnout jedinečnost, kvality i kontroverze této architektury. Studenti následně mapují, analyzují a prezentují výrazné české stavby z období mezi lety 1945 a 1989. 

     Projekt mapující českou poválečnou architekturu vzniká v souladu s principy mezinárodního hnutí na ochranu a dokumentaci moderní architektury Docomomo, do jehož české buňky se Ústav teorie a dějin architektury v roce 2015 zapojil a jehož sídlo bylo v lednu 2016 přesunuto na Fakultu architektury ČVUT. Projekt je rovněž součástí aktivit Pracovní skupiny pro architekturu druhé poloviny 20. století při Českém národním komitétu ICOMOS.

     Výstava byla podpořena grantem hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění.

     1. 01/04

      

     1. foto Jiří Ryszawy
     2. foto Jiří Ryszawy
     3. foto Jiří Ryszawy


    
    


Please wait …