1. 15113 Ústav teorie a dějin architektury

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     7.n.p.
     gabriela.thompson@fa.cvut.cz
     +420 22435 6351

     1. Nezapomeneš-li staré děje, stanou se učitelem tvých příštích činů. (S´-ma Čchien)

      Ústav se věnuje výzkumu a výuce dějin a teorie architektury a umění, včetně užitého umění a designu a rovněž humanitním odvětvím, která souvisejí s architekturou: filosofii, kulturologii, estetice, psychologii a sociologii.

      Základním cyklem přednášek je velký chronologický přehled historie architektury (6 semestrů) a umění (4 semestry). V jeho rámci pedagogové ústavu přednášejí také výsledky vlastních bádání. Semináře uvádějí do dějin architektury, exkurze po excelentních pražských památkách umožňují bezprostřední pochopení historického stavebního fondu.

      Předkládá se uměleckohistorický pohled na architektonické skvosty minulosti a jejich tvůrce, i neméně přitažlivý architektonicko-stavební pohled na všední stránku vzniku staveb pro každodenní život jejich současníků. Pozornost se zaměřuje také na průmyslové architektonické dědictví a historii techniky. Roste význam historiografie současné architektonické tvorby i myšlenkových konceptů a teorií architektury. Seminární práce se vztahují k ateliérovým zadáním. Výuka základů architektonického navrhování a architektonické kompozice vychází z historicko-teoretického zázemí ústavu.

      Tradičně rozsáhle působí ústav při školení doktorandů a výrazně se podílí na hlavních přednáškách doktorského studia. Specifickou činností je vzdělávání v Univerzitě třetího věku. Ústav provozuje tematickou knihovnu (http://knihovny.fa.cvut.cz), výukovou encyklopedickou databázi (http://dejiny.fa.cvut.cz) a web s databází, jež se věnují české poválečné architektuře (http://povalecnaarchitektura.cz). Součástí ústavu je Výzkumné centrum průmyslového dědictví, které se věnuje výzkumu, záchraně a novému využití technických památek, průmyslových staveb a areálů. Mapuje průmyslové dědictví v České republice (www.industrialnitopografie.cz), podílí se na vědecké, pedagogické, publikační a osvětové činnosti při projektech záchrany průmyslového dědictví. Aktivity ústavu těsně souvisejí se zaměřením sesterského Ústavu památkové péče a renovací (15114), se kterým bezprostředně spolupracuje ve studijním modulu Památková péče.

      Pedagogové ústavu jsou autory řady monografických a encyklopedických publikací o dějinách české (československé) architektury a o významných architektech.

      Když se zdá, že otázka, před kterou stojíme, je zcela nová, nabízí historie nejednu moudrou odpověď založenou na minulé zkušenosti. Tu se ústav usiluje zprostředkovat.

      
     1. Asistentka ústavu

      1. Mgr. Gabriela Thompson
     2. Externisté

     3. Doktorandi

      Ing. Jakub Bacík
      Ing. arch. Eva Bortelová
      Dott. ssa Petra Březáčková
      Ing. Petra Boudová
      Ing. arch. Jakub Heidler
      Ing. arch. Petr Herman
      MgA. Irena Hradecká
      Ing. arch. Alexandra Jamnická
      Ing. arch. Anna Kašíková Sigmundová
      Ing. arch. Lenka Kudláčková
      Mgr. Marián Matys
      Mgr. Klára Mergerová
      PhDr. Miroslav Pavel
      Mgr. Jakub Potůček
      Ing. arch. Tomáš Skřivan
      Ing. arch. Jaromír Srba
      doc. MgA. Václav Šedý
      Ing. arch. Daniela Šimková
      Mgr. Veronika Vicherková
      Mgr. Jan Zikmund
      Ing. Jan Žemlička

      

    
    


Please wait …