1. 15111 Ústav výtvarné tvorby

     Fakulta architektury ČVUT
     Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice

    2. Nový ateliér pro ATV oborů AU i D

     1. Ateliér Vosecký
     1. Student může budovat svůj výtvarný způsob vyjádření v oborech kresba, barva, modelování, grafický design a figurace. Podporují invenci a rozvíjí talent budoucích architektů. Pomohou, na základě dosažených výsledků, lépe posoudit vlastní schopnosti k využití pro studium a praxi.
     2. Sekretářka ústavu

      1. Radka Formánková
      
      1. 01/01

      Přípravné kurzy kreslení k talentovým zkouškám

      1. Kurz večerního kreslení pro veřejnost bude probíhat každý čtvrtek od 09.11.2017 do 04.01.2018, vždy od 18:00 do 21:00 hodin v kreslírně č. 403,  4. patro budovy FA ČVUT v Praze 6. Je určen dospělým a studentům z řad veřejnosti jako základní přípravný kurz na přijímací zkoušky na FA nebo studentům FA jako opakovací, je zaměřen na perspektivu, proporce a prostor. Je přístupný i jako zájmový kurz pro každého, zejména pro začátečníky. S sebou: papír - kreslící čtvrtky A3 a A2, desky nebo blok s pevnou podložkou, tužky různé tvrdosti, plastickou gumu na uhel. Mohou být i uhly, doporučujeme umělé. Případně tuž, pero, hadřík, lepicí pásku na připevnění papíru, event. pastelky. Lektorem kurzu je Ing. Jiří Kárník. Cena kurzu činí 1500,- Kč pro studenty FA, 1800,- Kč pro studenty ČVUT a 2400,- Kč pro veřejnost. Následovat bude týdenní intenzivní přípravný kurz kreslení k přijímacímu řízení na FA ČVUT od 15.01. do 19.01. 2018 (5 lekcí po 3 hodinách v jednom týdnu vždy od 16:30 do 19:30 hodin) pod vedením lektorky Ing. arch. Magdaleny Koubek Michaličkové, cena kurzu je 620,- Kč pro studenty FA, 1100,- Kč pro studenty ČVUT a 2200,- Kč pro veřejnost. Dále jednodenní intenzivní kurz v sobotu 20. 01. 2018 pod vedením lektora Ing. Jiřího Kárníka (kurz začíná ráno v 08:30 hod). Cena kurzu je 240,- Kč pro studenty FA, 480,- Kč pro studenty ČVUT a 720,- Kč pro veřejnost. Garantem kurzů je Ing. arch. Ivan Vosecký - vedoucí Ústavu výtvarné tvorby a kontaktní osobou Radka Formánková, tel.: 224356269 a mail: radka.formankova@fa.cvut.cz.

      Kurz večerního kreslení pro veřejnost bude probíhat každý čtvrtek od 09.11.2017 do 04.01.2018, vždy od 18:00 do 21:00 hodin v kreslírně č. 403, 4. patro budovy FA ČVUT v Praze 6. Je určen dospělým a studentům z řad veřejnosti jako základní přípravný kurz na přijímací zkoušky na FA nebo studentům FA jako opakovací, je zaměřen na perspektivu, proporce a prostor. Je přístupný i jako zájmový kurz pro každého, zejména pro začátečníky. S sebou: papír - kreslící čtvrtky A3 a A2, desky nebo blok s pevnou podložkou, tužky různé tvrdosti, plastickou gumu na uhel. Mohou být i uhly, doporučujeme umělé. Případně tuž, pero, hadřík, lepicí pásku na připevnění papíru, event. pastelky. Lektorem kurzu je Ing. Jiří Kárník. Cena kurzu činí 1500,- Kč pro studenty FA, 1800,- Kč pro studenty ČVUT a 2400,- Kč pro veřejnost. Následovat bude týdenní intenzivní přípravný kurz kreslení k přijímacímu řízení na FA ČVUT od 15.01. do 19.01. 2018 (5 lekcí po 3 hodinách v jednom týdnu vždy od 16:30 do 19:30 hodin) pod vedením lektorky Ing. arch. Magdaleny Koubek Michaličkové, cena kurzu je 620,- Kč pro studenty FA, 1100,- Kč pro studenty ČVUT a 2200,- Kč pro veřejnost. Dále jednodenní intenzivní kurz v sobotu 20. 01. 2018 pod vedením lektora Ing. Jiřího Kárníka (kurz začíná ráno v 08:30 hod). Cena kurzu je 240,- Kč pro studenty FA, 480,- Kč pro studenty ČVUT a 720,- Kč pro veřejnost. Garantem kurzů je Ing. arch. Ivan Vosecký - vedoucí Ústavu výtvarné tvorby a kontaktní osobou Radka Formánková, tel.: 224356269 a mail: radka.formankova@fa.cvut.cz.

      1. 01/01

      KURZ: Figurální kresba - jaro 2018

      1. Kurz je určen pro studenty FA, jiných fakult i zájemce z řad veřejnosti ke studiu kresby lidské figury. Kreslí se podle živého modelu ve formátu 1:1. K dispozici je odborná literatura a anatomické modely, součástí kurzu je možnost konzultace domácích prací (anatomické detaily, pohybové skici, autoportrét). Důraz je kladem na anatomii lidského těla, hledání těžiště, stavby, modelování objemů jednotlivých částí světlem a stínem, proporční vztahy a vztah mezi detailem a celkem. Kurz je zaměřen na vyjádření figury v prostorových souvislostech a prespektivní zkratce: kresba linkou i hmotná sochařská kresba, autonomní výraz, exprese. Kurz bude probíhat od 22.02.2018 do 24.05.2018 každý čtvrtek od 18:00 do 21:00 hodin v ateliéru 450 (4.NP budovy FA ČVUT), cena kurzu činí 2.200,- Kč pro studenta FA ČVUT, 2.600,- Kč pro studenta ČVUT a 3.500,- kč pro veřejnost. Lektorem kurzu je MgA. Lenka Stejskalová, kontatní osobou je Radka Formánková, radka.formankova@fa.cvut.cz .

      Kurz je určen pro studenty FA, jiných fakult i zájemce z řad veřejnosti ke studiu kresby lidské figury. Kreslí se podle živého modelu ve formátu 1:1. K dispozici je odborná literatura a anatomické modely, součástí kurzu je možnost konzultace domácích prací (anatomické detaily, pohybové skici, autoportrét). Důraz je kladem na anatomii lidského těla, hledání těžiště, stavby, modelování objemů jednotlivých částí světlem a stínem, proporční vztahy a vztah mezi detailem a celkem. Kurz je zaměřen na vyjádření figury v prostorových souvislostech a prespektivní zkratce: kresba linkou i hmotná sochařská kresba, autonomní výraz, exprese. Kurz bude probíhat od 22.02.2018 do 24.05.2018 každý čtvrtek od 18:00 do 21:00 hodin v ateliéru 450 (4.NP budovy FA ČVUT), cena kurzu činí 2.200,- Kč pro studenta FA ČVUT, 2.600,- Kč pro studenta ČVUT a 3.500,- kč pro veřejnost. Lektorem kurzu je MgA. Lenka Stejskalová, kontatní osobou je Radka Formánková, radka.formankova@fa.cvut.cz .

      

    
    


Please wait …