1. Stipendia

    2. Studentům FA se poskytují stipendia podle pravidel stanovených Stipendijním řádem FA. Studentům mohou být přiznána tato stipendia:

     a) stipendium za vynikající studijní výsledky
     b) účelové stipendium 
     c) stipendium v případě tíživé sociální situace studenta 
     d) doktorské stipendium
     e) ubytovací stipendium 

    3. Prospěchová stipendia za studijní výsledky z AR 2016-17

     1. Žádost o prospěchové stipendium PDF 67 KB
     2. Vyhláška_prospěchová stipendia za AR 2016-17 PDF 92 KB
    4. Nárok na prospěchová stipendia

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     1. Absolventi

      Dle Článku 3, odstavec 2 Stipendijního řádu ČVUT:
      Prospěchové stipendium může být přiznáno pouze studentovi, který v semestru nebo akademickém roce, ve kterém mu vznikne nárok na prospěchové stipendium
      a) je studentem ČVUT podle § 61 zákona v prezenční formě studia,
      b) studuje ve standardní době studia, nebo studuje ve standardní době studia prodloužené nejvýše o jeden rok, pokud studoval nejméně jeden semestr na zahraniční vysoké škole v rámci programů spoluorganizovaných ČVUT a o stipendium písemně požádá,
      c) splnil předepsaná kritéria pro přiznání stipendia.


      Z výše uvedené citace plyne, že  pokud žadatel není v AR 2017-18 studentem ČVUT, nemá nárok na prospěchové stipendium za studijní výsledky z minulého akademického roku tj. AR 2016-17.

       

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    5. Stipendijní řád ČVUT ze dne 13.1.2015

     1. Stipendijní řád ČVUT DOC 63 KB
    6. Oznámení

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     1. Nadační fond Stanislava Hanzla

      (text)

      1. nf-stanislava-hanzla-stipendijni-rad DOC 36 KB
      2. nf-stanislava-hanzla-zadost DOC 27 KB
      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    
    


Please wait …