1. N 3501 Architektura a urbanismus:
     Architektura

     Studijní moduly:
     1. PP Památková péče
     2. PrP Prostorové plánování
     3. ZKA Zahradní a krajinná architektura
     1. Filtr

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      typ

      Předměty

      A

      1. ATRN Ateliér - Realizační projekt
      2. ATU Ateliér - Urbanismus
      3. ATVZ Ateliér - Volné zadání

      C

      1. 521CAD5 CAD V - GIS

      D

      1. 519DEN1 Dendrologie I - Obecná dendrologie
      2. 519DEN2 Dendrologie II - Speciální dendrologie
      3. 519DEN3 Dendrologie III
      4. DP Diplomní Projekt
      5. DSN Diplomní Seminář
      6. 513DU3N Dějiny umění III

      E

      1. 521EKL2 Ekologie II
      2. 521EKL3 Ekologie III - Sociální ekologie
      3. 524EKON Ekonomie staveb a sídel

      F

      1. 513F3 Filozofie III

      I

      1. 515I2 Interiér, výstavnictví, design II
      2. 515I3 Interiér, výstavnictví, design III

      L

      1. 513HS1 LA, Historické stavby a sídla I
      2. 513HS2N LA, Historické stavby a sídla II
      3. 513HS3N LA, Historické stavby a sídla III

      N

      1. 522NK4N Nosné konstrukce IV - Zakládání staveb
      2. 522NK5N Nosné konstrukce V - Vybrané statě z nosných konstrukcí

      P

      1. 514PP3 Památková péče III - Měřičská a fotogrammetrická dokumentace
      2. 523PS6N Pozemní stavitelství VI
      3. 523PS7N Pozemní stavitelství VII
      4. 523PS8N Pozemní stavitelství VIII
      5. 516PG1 Počítačová grafika I
      6. 524PAM2 Provádění a stavební management II
      7. 524PAM3 Provádění a stavební management III
      8. 524PAM4 Provádění a stavební management IV
      9. 524P Právo

      R

      1. 521RKP1 Regionální a krajinné plánování I
      2. 521RKP2 Regionální a krajinné plánování II

      S

      1. 512SOCN Sociologie a psychologie II
      2. 513SAT Současná architektonická tvorba
      3. 514SHP1 Stavebně historický průzkum I
      4. 514SHP2 Stavebně historický průzkum II
      5. 514SHP3 Stavebně historický průzkum III

      T

      1. 512TA1 Teorie architektury a estetika I
      2. 512TA2N Teorie architektury a estetika I
      3. 519TK2N Tvorba krajiny a zahrad II - Navrhování I
      4. 519TK3N Tvorba krajiny a zahrad III - Technologie
      5. 519TK4N Tvorba krajiny a zahrad IV - Navrhování II
      6. 524TZ1N TZB a infrastruktura sídel II
      7. 524TZ2N TZB a infrastruktura sídel III
      8. 599TV9 Tělesná výchova IX
      9. 599TV7 Tělesná výchova VII
      10. 599TV8 Tělesná výchova VIII
      11. 599TV10 Tělesná výchova X

      U

      1. 519U4N Urbanismus IV - Navrhování
      2. 519U5N Urbanismus V - Soubory
      3. 519U6N Urbanismus VI - Tendence
      4. 519U7N Urbanismus VII

      Ú

      1. 521UP1 Územní plánování I
      2. 521UP2 Územní plánování II - Analýzy území
      3. 521UP3 Územní plánování III - Prostorové a strategické plánování
      

    
    


Please wait …