1. Doktorský studijní program

     1. Fakulta architektury uskutečňuje pro vybrané absolventy magisterského studia doktorské studium (DS) v akreditovaném studijním programu Architektura a urbanismus ve čtyřech oborech: P 3501 V007 / Architektura, teorie a tvorba / ATT, P 3501 V010 / Urbanismus a územní plánování / UUP, P 3501 V003 / Architektura, stavitelství a technologie / AST, P 3501 V004 / Dějiny architektury a památková péče / DAPP a v akreditovaném studijním programu Design v oboru: P 8206 V043 / Průmyslový design. Výuka je členěna na české a anglické studium.

      Podrobnější informace najdete ve Studijním a zkušebním řádu ČVUT, Statutu a Pravidlech pro studium na FA ČVUT, publikovaných v Bílé knize na: http://www.fa.cvut.cz/Cz/Studium a pod Informacemi o přijímacím řízení do DSP. 

     2. Harmonogram akademického roku, studijní plán a rozvrh

      1. Harmonogram akademického roku 2018 DOCX 12 KB
      2. Rozvrh A U ZS_2018-19 PDF 552 KB
      3. Rozvrh Design ZS_2018-19 PDF 429 KB
      4. Studijní plán A U_2018-19 PDF 804 KB
      5. Studijní plán DESIGN_2018-19 PDF 753 KB
     3. Zápis doktorandů do studia v akademickém roce 2018/19

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Zápis doktorandů do studia v akademickém roce 2018/19

       Zápis doktorandů do studia v akademickém roce 2018-19 bude proběhíhat ve čtvrtek 20.9.2018 od 8.00 do 16.00 v oddělení pro vědu, výzkum a uměleckou činnost, FA ČVUT 1NP, č. místnosti 150. Zápis je povinný pro všechny doktorandy všech ročníků a oborů. Doktorandi odevzdávají spolu se zápisovým formulářem Hodnocení doktoranda za uplynulý akademický rok podepsané školitelem. Náhradní zápis proběhne 27.9.2018 od 8.00 do 16.00. Kontakt chrisiva@fa.cvut.cz.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     4. Informace a oznámení

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Týden vědy a výzkumu 2018

       Vážení školitelé, milí doktorandi,

       jako každý rok i letos se na podzim uskuteční doktorandský workshop, na kterém studenti doktorského programu prezentují svůj výzkum. 

       Letošní termíny jsou následující:

       Termín pro zaslání přihlášek a abstraktu: 31. 5. 2018
       Termín odevzdání konferenčních příspěvků: 31. 8. 2018
       Termín konání konferencí: 4. 10. 2018 a 5. 10. 2018
       Výstava posterů: 4. 10. - 19. 10.2018 

       1. Přihláška na Týden Vědy a Výzkumu 2018 DOC 107 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Mailové adresy doktorandů

       Studijní oddělení VVUČ používá pro mailovou komunikaci pouze fakultní adresy doktorandů. Tyto adresy dostávají doktorandi nejpozději po zápisu do studia. Pokud jste studovali na FA již dříve, máte je již z minula. Soukromé adresy pro komunikaci pro komunikaci nepoužíváme; musíte si sami nastavit přeposílání fakultní pošty na svou soukromou adresu. Je povinností každého doktoranda sledovat svou fakultní poštu.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     5. Obhajoby doktorských disertačních prací a státní doktorské zkoušky

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

      [CAL]

      Kalendář doktorského studia

      Pro tento měsíc nejsou v kalendáři vloženy žádné události.
     6. Aktuality

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     7. Nástěnka

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. UNLEASH Singapore 2018: A new global sustainability initiative with 1,000 top talents

       UNLEASH is a global non-profit initiative addressing the Sustainable Development Goals<https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300> (SDGs) by bringing together 1,000 young global talents to innovate and collaborate on new solutions to the world's most pressing challenges. Each year leading up to 2030, 1,000 selected top talents from academia, business, and civil society will come together for an immersive 8 days of co-creation and problem-solving to develop innovative solutions to the SDGs.

       Given Czech Technical University, Faculty of Architecture's work with the SDGs, we would love to explore possibilities of partnering with you. As a talent partner, we would appreciate your nominations for a select number of talents from your organization and networks. Based on last year's experience, this process not only helped in enhancing the quality of our talent pool, but also helped in strengthening the position of talent partners as global leaders.

       1. UNLEASH Presentation_Talent Partners_vs PDF 4 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      
     1. Proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost

      1. prof. Dr. Henri Hubertus Achten
     2. Koordinátorka doktorského studia

      1. Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.
     3. Oddělení pro vědecko–výzkumnou činnost

      1. Ivana Christová

      Oddělení pro vědu a výzkum zajišťuje poradenskou a informační činnost pro doktorandy a uchazeče o studium. Vzhledem k charakteru práce doporučujeme předem dojednat osobní konzultaci telefonicky nebo e-mailem. Poštu lze předávat i prostřednictvím podatelny.

      Úřední hodiny:
      Út   9:00 – 11:00 h
      St   9:00 – 11:00 h
      Čt   9:00 – 11:00 h 

     4. Sylaby předmětů vyučovaných v oboru Architektura a urbanismus

      Základy vědecké práce
      Filosofie a sociologie
      Dějiny architektury
      Témata současné architektonické tvorby
      Otázky teorie a dějin architektury
      Památková péče
      Inženýrská informatika
      Stavba měst
      Ekologie
      Teorie územního a prostorového plánování
      Vybrané statě z nosných konstrukcí
      Novodobé konstrukce pozemních staveb
      Technika prostředí budov
      Doktorandská propedeutika
      Informace pro vědu a výzkum
      Stavebně historický průzkum
      Teorie architektury
      Vývoj konstrukcí historických staveb
      Obnova a konzervace historických staveb
      CAD
      Ekonomika a management územního rozvoje
      Informační technologie a modelování pro rozvoj území
      Statistické metody
      Vybrané statě z nosných konstrukcí
      Materiály v architektuře
      Obalové pláště budov
      Architektonicko-konstrukční detail
      Vybrané problémy práva v architektuře a staveitelství
      Stavební fyzika
      Odborný jazyk

      1. 01/01

      Týden vědy a výzkumu 2018

      1. 01/14

       

     5. Archiv

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Vkládání disertačních prací do KOS

       K tomu, aby disertační práce mohly být zveřejněny v DSpace, je třeba, aby studenti sami vložili plné znění práce prostřednictvím KOS, odkud budou automaticky importovány do DSpace.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Zveřejnění příspěvků doktorandů

       Anotace a fulltexty příspěvků doktorandů z workshopů-kolokvií najdete na: http://kolokvium.fa.cvut.cz/

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Zveřejnění disertačních prací

       Disertační práce posledních let jsou fulltextově zveřejněny v Digitální knihovně ČVUT: https://dspace.cvut.cz/. Starší disertační práce jsou zveřejněny v tištěné podobě v Ústřední knihovně ČVUT http://knihovna.cvut.cz/uvod/. Plný text práce musí disertanti vložit do KOS, odkud bude automaticky importován do Digitální knihovny.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     6. Odkazy

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Předměty na ČVUT

       Informace o předmětech na jiných fakulůtách ČVUT lze nalézt na http://predmety.cvut.cz/advanced.php. Nelze však ručit za aktuálnost a přesnost zveřejněných údajů.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Pokyny pro tvorbu posterů na konference

       1. GuidelinesForAResearchPoster PDF 71 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Základní přehled o hodnocení vědeckých výstupů

       1. zakladni_info_hodnoceni DOCX 16 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      4. Metodika hodnocení výzkumných organizací

       1. metodika_hodnoceni_vyzkumnych_organizaci PDF 821 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      5. Otevřená data Praha

       Od 1.4.2015 jsou skrze Geoportál Praha bezplatně a volně poskytována otevřená data o hl. m. Praze.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      6. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce

       http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      7. archiDOCT - nový e-časopis pro výzkum v architektuře

       http://www.enhsa.net/archidoct/issue01.html

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      8. Databáze a e-časopis ENHSA PhD Observatory

       http://www.enhsa.net/main/observatory/

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     7. OPPA

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. OPPA

       Architektura CZ.2.17/3.1.00/33304 (2011-13) a Architektura a praxe CZ.2.17/3.1.00/36034 (2013-15)

       Fakulta architektury se opakovaně účastní Operačního programu Praha adaptabilita. Doktorský studijní program byl podpořen v rámci Architektura CZ.2.17/3.1.00/33304 (2011-13)  Rozvoj a zkvalitnění doktorského studijního programu architektura a urbanismus a Architektura a praxe CZ.2.17/3.1.00/36034 (2013-15):  Rozvoj mezinárodní spolupráce studentů a akademických pracovníků doktorského studijního programu architektura a urbanismus. Projekt spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“. Cílovou skupinou je 180 studentů doktorského programu FA ČVUT a 50 akademických pracovníků, kteří v programu vyučují. 

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      

    
    


Please wait …