1. B 8208 Design:
     Průmyslový design

    2. Filtr

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     typ

     Předměty

     A

     1. 550AM1 Aplikovaná mechanika I
     2. 550AM2 Aplikovaná mechanika II
     3. 550AM3 Aplikovaná mechanika III
     4. AMD2 Ateliér - Modelování, dílny II
     5. AD1 Ateliér designu I

     D

     1. 522DG Deskriptivní geometrie
     2. 550DZ1 Digitální zobrazování I
     3. 550DZ2 Digitální zobrazování II
     4. 550DZ3 Digitální zobrazování III
     5. 550DZ4 Digitální zobrazování IV
     6. 550DZ5 Digitální zobrazování V
     7. 550DZ6 Digitální zobrazování VI
     8. 513DA1D Dějiny architektury I
     9. 513DA2D Dějiny architektury II
     10. 513DA3D Dějiny architektury III
     11. 513DA5D Dějiny architektury V
     12. 513DT Dějiny techniky
     13. 513DU1D Dějiny umění I
     14. 513DU2D Dějiny umění II
     15. 513DD1 Dějiny užitného umění a designu I
     16. 513DD2 Dějiny užitného umění a designu II

     E

     1. 528EKLD Ekologie I

     F

     1. 513F1D Filosofie I
     2. 513F2D Filosofie II

     I

     1. 515I1D Interiér, výstavnictví, design I

     K

     1. 550K1 Konstrukce I
     2. 550K2 Konstrukce II
     3. 550K3 Konstrukce III
     4. 550KPD Kreslířská praxe
     5. 513KUL Kulturologie - Filosofie dějin kultury

     M

     1. 550MT1 Materiály a technologie I
     2. 550MT2 Materiály a technologie II
     3. 550MT3 Materiály a technologie III
     4. 550MT4 Materiály a technologie IV
     5. 550MTP Materiály technické praxe

     N

     1. 550ND1 Nauka o designu I
     2. 550ND2 Nauka o designu II
     3. 518NS1D Nauka o stavbách I
     4. 518NS2D Nauka o stavbách II
     5. 518NS4D Nauka o stavbách IV

     P

     1. 550PK Projektování konstrukcí

     S

     1. 513SOCD Sociologie a psychologie I
     2. 550SNK Staticky neurčité konstrukce

     T

     1. 550TK Technické kreslení
     2. 599TV1 Tělesná výchova I
     3. 599TV2 Tělesná výchova II
     4. 599TV3 Tělesná výchova III
     5. 599TV4 Tělesná výchova IV
     6. 599TV5 Tělesná výchova V
     7. 599TV6 Tělesná výchova VI

     Ú

     1. 550EV Úvod do exaktních věd

     V

     1. 550VTD1 Výtvarná tvorba I - Kresba I
     2. 550VTD2 Výtvarná tvorba II - Kresba II
     3. 550VTD3 Výtvarná tvorba III - Písmo, barva
     4. 550VTD4 Výtvarná tvorba IV - Prostor, materiál
     5. 550VTD5 Výtvarná tvorba V - Prezentace
     6. 550VAM Vývoj aut a spalovacích motorů

     Z

     1. ZD1 Základy designu I
     2. ZD2 Základy designu II

    
    


Please wait …