1. B 3501 Architektura a urbanismus:
     Architektura

    2. Filtr

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     typ

     Předměty

     A

     1. 513AK1 Architektonická kompozice I
     2. ATBP Ateliér - bakalářská práce
     3. ATBS Ateliér - bytové stavby
     4. ATOS Ateliér - občanské stavby
     5. ATZBP Ateliér - studie pro BP

     C

     1. 516CAD1 CAD I
     2. 516CAD2 CAD II
     3. 516CAD3 CAD III
     4. 516CAD4 CAD IV

     D

     1. 521DG1 Deskriptivní geometrie I
     2. 521DG2 Deskriptivní geometrie II
     3. 513DA1 Dějiny architektury I
     4. 513DA2 Dějiny architektury II
     5. 513DA3 Dějiny architektury III
     6. 513DA5 Dějiny architektury V
     7. 513DU1B Dějiny umění I
     8. 513DU2B Dějiny umění II

     E

     1. 521EKL1 Ekologie I

     F

     1. 513F1 Filosofie I
     2. 513F2 Filosofie II

     G

     1. 523GD Geodézie
     2. 523GLB Geologie

     I

     1. 515I1 Interiér, výstavnictví, design I

     K

     1. 511KP Kreslířská praxe

     N

     1. 518NS1B Nauka o stavbách I
     2. 518NS2B Nauka o stavbách II
     3. 528NS4 Nauka o stavbách IV
     4. 522NK1B Nosné konstrukce I
     5. 522NK2B Nosné konstrukce II
     6. 522NK3B Nosné konstrukce III

     O

     1. 526OJ1B Odborný jazyk I

     P

     1. 523PS1 Pozemní stavitelství I
     2. 523PS2 Pozemní stavitelství II
     3. 523PS3B Pozemní stavitelství III
     4. 523PS4B Pozemní stavitelství IV
     5. 523PS5B Pozemní stavitelství V
     6. 524PAM1 Provádění a stavební management I

     S

     1. 512SOC1 Sociologie a psychologie I
     2. 522ST1 Statika I
     3. 522ST2 Statika II
     4. 524SF1B Stavební fyzika I
     5. 524SF2 Stavební fyzika II
     6. 523MAT Stavební materiály

     T

     1. 524TZIB TZB a infrastruktura sídel I
     2. 599TV1 Tělesná výchova I
     3. 599TV2 Tělesná výchova II
     4. 599TV3 Tělesná výchova III
     5. 599TV4 Tělesná výchova IV
     6. 599TV5 Tělesná výchova V
     7. 599TV6 Tělesná výchova VI

     U

     1. 519U1B Urbanismus I - Prostředí
     2. 519U2B Urbanismus II - Vývoj
     3. 519U3B Urbanismus III - Teorie

     V

     1. 511VT2 Výtvarná tvorba II - Barevná kresba
     2. 511VT4 Výtvarná tvorba IV - Grafický design
     3. 511VT5 Výtvarná tvorba V - Figurace barvy a tvaru

     Z

     1. ZAN2 Základní ateliér
     2. ZAN1B Základy arch. Navrhování

    
    


Please wait …