1. Studium

     1. STUDIJNÍ ODDĚLENÍ O PRÁZDNINÁCH

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. STŘEDA 10 - 12 hod

       2. 7. - 31. 8. 2018

       kromě dnů dovolené – doporučujeme ověřit telefonicky nebo e-mailem

       Konzultace v jiném čase je možná pouze po dohodě s konkrétní referentkou.

       Kontakty:
       Libuše Křenová, tel. 22435 6223, mobil 733 690 516, krenolib@fa.cvut.cz
       Jana Říhová, tel. 22435 6225, mobil 724 368 264, rihova@fa.cvut.cz
       Jitka Svobodová, tel. 22435 6226, svobojit@fa.cvut.cz

       10. 7., 11. 7. a 18. 7. 2018 - zápisy do 1. ročníků - studijní oddělení je zavřené

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     2. Fakulta architektury uskutečňuje studium v akreditovaných  bakalářských, magisterských a doktorských  studijních programechArchitektura a urbanismus a Design a v bakalářském a magisterském programu  Krajinářská architektura. Postup do vyššího stupně studia je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení.

     3. Proděkanka pro pedagogickou činnost

      1. prof. Ing. arch. Irena Šestáková
     4. Studijní oddělení

      1. Libuše Křenová
      2. Jana Říhová
      3. Jitka Svobodová

      Studijní oddělení zajišťuje poradenskou a informační činnost pro studenty a uchazeče o studium. Na požádání vydává potvrzení o studiu a doklady o ukončení studia. Poskytuje veškeré informace ohledně přijímacího řízení na FA ČVUT. 

      Úřední hodiny:
      Po: 9:00 - 11:00
      Út: 9:00 - 11:00
      St: 14:00 - 15:30
      Čt: 9:00 - 11:00

      Kontakty:
      Libuše Křenová, tel. 22435 6223, mobil 733 690 516, krenolib@fa.cvut.cz
      Jana Říhová, tel. 22435 6225, mobil 724 368 264, rihova@fa.cvut.cz
      Jitka Svobodová, tel. 22435 6226, svobojit@fa.cvut.cz

     5. Charakteristika studia na Fakultě architektury ČVUT

       

      Základním rysem vysokoškolského studia architekta, krajinářského architekta a designéra je rozvíjení jeho tvůrčích schopností, umožnění hledání nových cest nebo cest k případné specializaci v oboru. Výuka na Fakultě architektury je vedena snahou poskytnout studentovi nejen odborné znalosti, ale i obraz současného světa se všemi jeho souvislostmi a východisky, které ovlivňují soudobou architektonickou tvorbu.

      Smyslem bakalářských i magisterských studijního programů je poskytnout studentovi základní znalosti v oboru v celé jeho šíři i v mezioborových vazbách, znalosti, které odpovídají současným požadavkům na práci architekta, krajinářského architekta a designéra a které plně uplatní v profesionální činnosti. Jedním ze základních principů studijních programů na Fakultě architektury je vyvážený podíl povinných a povinně volitelných předmětů humanitních, teoretických, technických a uměleckých a zejména výrazný podíl ateliérové výuky. Studijní programy jsou v tomto ohledu plně srovnatelné a kompatibilní s programy evropských škol architektury.

      Doktorské studium jako nejvyšší stupeň vzdělání je určeno především pro ty studenty, kteří se chtějí věnovat vědecké a výzkumné práci.

      Strukturovaný studijní program “Architektura a urbanismus”  byl uznán EU a zapsán do přílohy č. 5 směrnice o uznávání odborných kvalifikací, neboť splňuje požadavky na vzdělání architekta, které definuje Směrnice Rady 85/384/EHS a 2005/36/ES. Absolvent díky tomu může žádat o registraci v zemích EU a tedy projektovat v zahraničí, aniž by při tom prokazoval obsah studia a své znalosti v oboru.

       

      
     1. Aktuálně

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Bílá kniha a dokumenty pro AR 2017/18

       Bílá kniha v tištěné verzi (červen 2017) k dispozici na studijním oddělení u paní Svobodové za 100 Kč.

       Aktuální SP, harmonogram a další předpisy naleznete pod příslušnými sekcemi dokumentů.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     2. Studenti s handicapem

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Studium na FA

       Studenti se specifickými potřebami mohou mít upraveny studijní podmínky podle typu a
       stupně jejich handicapu. Bližší informace najdete na:
       http://www.elsa.cvut.cz/index.php?menu=sluzby-strediska

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      

    
    


Please wait …