1. Přijímací řízení

     1. Vyhlášení přijímacího řízení pro AR 2019-20

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2019-20

       Vyhláška děkana č. 4/2018

       Děkan Fakulty architektury vyhlašuje přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2019/2020.

       A) Bakalářské studium:

       • studijní program Architektura a urbanismus 
       • studijní program Krajinářská architektura 
       • studijní program Design  

       B) Magisterské studium navazující:

       • studijní program Architektura a urbanismus
       • studijní program Krajinářská architektura
       • studijní program Design 

       C) Magisterské studium navazující v anglickém jazyce:

       • studijní program Architecture and Urbanism
       • studijní program Design

       1. Vyhláška děkana č. 4/2018 PDF 112 KB
       2. Podmínky přijímacího řízení na FA ČVUT pro studium v bakalářských a magisterských programech PDF 78 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     2. Bakalářské a magisterské studijní programy

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Náhradní zápis do 1. ročníku AR 2018-19

       Termín zápisu - 18. 9. 2018 od  10:00 hod, místnost č. 105

       Uchazeči, kteří neobdrželi Rozhodnutí o přijetí ke studiu,  si rozhodnutí převezmou u zápisu.

       K zápisu si přineste:

       Bakalářské programy

       • občanský průkaz
       • cizinci - pas + jeho fotokopii (mimo uchazečů ze Slovenska)
       • oveřenou kopii maturitního vysvědčení (fakulta si ponechá)
       • cizinci - ověřenou kopii nostrifikační doložky k maturitnímu vysvědčení (fakulta si ponechá)
       • cizinci - Osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 podle „Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky“ Vyhláška č. 348/2008 Sb.
       • 1 fotografii
       • 100,-  Kč na nákup studijního programu

       Magisterské programy

       • občanský průkaz
       • cizinci - pas + jeho fotokopii (mimo uchazečů ze Slovenska)
       • oveřenou kopii diplomu absolvovaného bakalářského případně magisterského studijního programu (pouze absolventi jiných fakult), absolventi příbuzného oboru kopii „Dodatku k diplomu“ – jako podklad pro stanovení diferenčních předmětů  
       • absolventi univerzit mimo EU - ověřenou kopii nostrifikace absolvovaného vzdělání  
       • cizinci - Osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 podle „Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky“ Vyhláška č. 348/2008 Sb.
       • 1 fotografii
       • 100,-  Kč na nákup studijního programu

       Ubytování na kolejích

       Všichni nově přijatí studenti, kteří mají trvalé bydliště mimo Prahu a okresy Praha-Západ a Praha-Východ si mohou, v případě zájmu, požádat o ubytování na kolejích ČVUT.

       Ubytování na koleji si vyřizuje zájemce prostřednictvím Správy účelových zařízení ČVUT: https://web.suz.cvut.cz/Login

       Studenti s trvalým bydlištěm mimo okres školy (a řádně studující) mají na ČVUT nárok na ubytovací stipendium, ať už bydlí na kolejích ČVUT nebo v soukromém ubytování.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. Přijímací řízení do magisterských studijních programů pro AR 2018-19

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Výsledky přijímacího řízení

       Dne 12. 7. 2018 zasedala Hlavní přijímací komise, která rozhodla, že budou přijati všichni uchazeči o studium ve všech studijních programech, kteří získali 75 a více bodů

       1. Seznam přijatých uchazečů_MGR_Architektura a urbanismus PDF 46 KB
       2. Seznam přijatých uchazečů_MGR_Krajinářská architektura PDF 35 KB
       3. Seznam přijatých uchazečů_MGR_Design PDF 37 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     4. Mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura pro AR 2018-19

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Výsledky 2. kola

       Studijní program Architektura a urbanismus - ve 2. kole byli přijati uchazeči, kteří získali 52 a více bodů (seznam viz příloha).

       Studijní program Krajinářská architektura - ve 2. kole byli přijati uchazeči, kteří získali 61 a více bodů (seznam viz příloha).

        

       1. A+U_KA_přijati ve 2. kole PDF 36 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Výsledky 1. kola

       Studijní program Architektura a urbanismus

       • uchazeči, kteří získali 34 a více bodů, byli navrženi k přijetí po 1. kole
       • uchazeči, kteří získali body v rozmezí 18 - 33, postoupili do 2. kola

       Studijní program Krajinářská architektura

       • uchazeči, kteří získali 32 a více bodů, byli navrženi k přijetí po 1. kole
       • uchazeči, kteří získali body v rozmezí 21 - 31, postoupili do 2. kola

        Počty získaných bodů zjistíte po přihlášení na: www.prihlaska.cvut.cz

        

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     5. Vyhlášení přijímacího řízení do magisterského navazujícího studijního programu Krajinářská architektura pro AR 2018-19

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Vyhláška děkana č. 2/2018

       Děkan Fakulty architektury vyhlašuje přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2018/2019 pro nově akreditovaný magisterský navazující studijní program Krajinářská architektura.

       Přihláška se podává elektronicky na adrese www.prihlaska.cvut.cz v termínu do 31. 5. 2018. Vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku včetně níže uvedených příloh je nutno nejpozději do pátku 8. 6. 2018 odevzdat paní Jitce Svobodové na studijní oddělení FA ČVUT nebo zaslat poštou na adresu: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6.

       1. Vyhláška děkana č. 2/2018 PDF 85 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     6. Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení pro AR 2018-19

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení na FA ČVUT v Praze pro studium v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2018-19

       Vyhláška děkana č. 1/2018

       Děkan Fakulty architektury vyhlašuje mimořádné přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2018/2019 pro bakalářské studijní programy:

       • studijní program Architektura a urbanismus (B3501)
       • studijní program Krajinářská architektura (B 3506)

       1. Vyhláška děkana č. 1/2018 PDF 150 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     7. Vyhlášení přijímacího řízení pro AR 2018-19

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2018-19

       Vyhláška děkana č. 2/2017 

       Děkan Fakulty architektury vyhlašuje v souladu s čl. 4 Řádu přijímacího řízení ČVUT, Přílohou 2 Statutu ČVUT přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2018/2019.

       Bakalářské studium

       • studijní program Architektura a urbanismus (B3501), studijní obor Architektura
       • studijní program Krajinářská architektura (B 3506), studijní obor Krajinářská architektura
       • studijní program Design (B8208), studijní obor Průmyslový design  


       Magisterské studium navazující

       • magisterský studijní program Architektura a urbanismus (N3501), studijní obor Architektura
       • magisterský studijní program Design (N8208), studijní obor Průmyslový design


       Magisterské studium navazující v anglickém jazyce

       • magisterský studijní program Architecture and Urbanism (N3501), studijní obor Architecture
       • magisterský studijní program Design (N8208), studijní obor Industrial Design

       1. FA_PŘ pro AR 2018-19_vyhláška děkana 2/2017 PDF 184 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     8. Přijímací řízení - bakalářské studijní programy - 1. kolo - test Obecných studijních předpokladů

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Test Obecných studijních předpokladů složený v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO)

       Test Obecných studijních předpokladů Fakulta architektury neorganizuje, každý uchazeč absolvuje test samostatně. Přihláška, podrobné informace o testu OSP včetně kompletní ukázky, termínů a místa konání zkoušek viz www.scio.cz/nsz

       Fakulta akceptuje dva termíny Národních srovnávacích zkoušek: 8. 12. 2018 a 1. 2. 2019.

       Podrobné informace najdete ve Vyhlášce děkana 4/2018 a v Podmínkách přijímacího řízení na FA ČVUT

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     9. Přijímací řízení do doktorských studijních programů

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Harmonogramy přijímacích pohovorů v DSP

       1. Harmonogram AST XLSX 12 KB
       2. Harmonogram ATT XLSX 14 KB
       3. Harmonogram DAPP XLSX 12 KB
       4. Harmonogram PD XLSX 12 KB
       5. Harmonogram UUP XLSX 13 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Podmínky pro přijetí ke studiu

       1. Podmínky pro přijetí ke studiu_2018 DOCX 121 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Informace o přijímacím řízení 2018_19

       1. Informace o přjímací řízení 2018_19 DOC 90 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      [CAL]

      Kalendář

      Pro tento rok nejsou v kalendáři vloženy žádné události.
     10. Přijímací řízení - archiv

     11. Statistika - přijímací řízení pro AR 2017-18

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Bakalářské a magisterské studijní programy

       1. Statistika_PR_Bc a Mgr programy_pro AR 2017-18 PDF 674 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     12. Statistika - přijímací řízení pro AR 2016-17

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Magisterské studijní programy navazující

       1. Statistika_Mgr programy_2016-17 PDF 103 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Bakalářské studijní programy

       1. Statistika_Bc programy_2016-17 PDF 109 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     13. Statistika - přijímací řízení pro AR 2015-16

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Magisterské programy

       1. Statistika_Mgr programy_2015-16 PDF 75 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Bakalářské programy

       1. Statistika_Bc programy_2015-16 PDF 79 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     14. Výsledky přijímacího řízení na AR 2014-15

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Výsledky přijímacího řízení pro AR 2014-15 - magisterské studijní programy navazující

       1. Mgr_Zpráva o průběhu PŘ 2014-15 PDF 105 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Výsledky příjímacího řízení pro AR 2014-15 - bakalářské studijní programy

       1. Bc_Zpráva o průběhu PŘ 2014-15 PDF 139 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      

     1. Informace o účtu pro platbu ze zahraničí

      Název účtu: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 16634 Praha 6

      Banka a její adresa: Komerční banka, Dejvická 51, 16059 Praha 6

      IBAN: CZ6601000000195505650247 

      SWIFT: KOMBCZPP

     2. Uchazeči se specifickými potřebami

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Středisko ELSA ČVUT - zajištění potřebných úprav průběhu přijímacích zkoušek

       Uchazečům se specifickými potřebami nabízí univerzita prostřednictvím Střediska ELSA adaptaci přijímacího řízení podle typu a stupně jejich handicapu. Bližší informace najdete na:

       http://www.elsa.cvut.cz/index.php?m=pro_uchazece_o_studium&menu=prijimaci-rizeni

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. Studijní oddělení – informace k přijímacímu řízení

      1. Jitka Svobodová

      Studijní oddělení zajišťuje poradenskou a informační činnost pro uchazeče o studium a pro studenty. Kompletní personální obsazení naleznete na stránkách studia

      Úřední hodiny:
       

      Pondělí 9:00 – 11:00 hod

      Úterý 9:00 – 11:00 hod

      Středa 14:00 – 15:30 hod

      Čtvrtek 9:00 – 11:00 hod

       

     4. Oddělení pro vědu, výzkum a uměleckou činnost

      1. Ivana Christová

      Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

     5. Přijímací řízení - bakalářské studijní programy - test Obecných studijních předpokladů

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Test Obecných studijních předpokladů složený v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO)

       Test Obecných studijních předpokladů Fakulta architektury neorganizuje, každý uchazeč absolvuje test samostatně. Přihláška, podrobné informace o testu OSP včetně kompletní ukázky, termínů a místa konání zkoušek viz www.scio.cz/nsz

       Fakulta akceptuje pouze dva termíny  Národních srovnávacích zkoušek 9. 12. 2017 a 2. 2. 2018

        

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     6. Přípravné kurzy, vzorové testy a další podklady

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Intenzivní přípravný kurz kreslení

       Informace o kurzech jsou vyvěšeny na stránce Ústavu výtvarné tvorby:

       https://fa.cvut.cz/Cz/Ustavy/15111

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Přípravné kurzy - Geometrie a prostorová představivost

       Informaci o kurzech najdete na:

       http://15122.fa.cvut.cz/?page=cz,pripravne-kurzy-z-matematiky-a-geometrie

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Přípravný kurz - výtvarná zkouška

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      4. Ověření prostorové představivosti

       1. Vzorový test_prostorová představivost PDF 71 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      5. Výtvarná zkouška

       1. Architektura a urbanismus_výtvarná zkouška PDF 78 KB
       2. Krajinářská architektura_výtvarná zkouška PDF 110 KB
       3. Design_výtvarná zkouška_portfolio PDF 78 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      6. Všeobecný přehled

       1. vzorový test PDF 1 MB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      

    
    


Please wait …