1. Pražská muzejní noc 2014

     1. 01/16

      

     1. Pražská muzejní noc 2014 (Foto: Lubomír Kotek)
     2. Výstava diplomových prací (Foto: Lubomír Kotek)
     3. Workshop Rozumím svému městu 2 (Foto: Lubomír Kotek)
     4. Workshop Rozumím svému městu 1(Foto: Lubomír Kotek)
     5. Výstava diplomových prací (Foto: Lubomír Kotek)
     6. Výstava diplomových prací (Foto: Lubomír Kotek)
     7. Výstava diplomových prací (Foto: Lubomír Kotek)
     8. Křest knihy Svět měst od Jiřího Hrůzy (Foto: Lubomír Kotek)
     9. Výtvarná dílna (Foto: Lubomír Kotek)
     10. Výtvarná dílna (Foto: Lubomír Kotek)
     11. Interaktivní navrhování LAB 3 (Foto: Lubomír Kotek)
     12. Interaktivní navrhování LAB 3 (Foto: Lubomír Kotek)
     13. Praha haptická (Foto: Lubomír Kotek)
     14. Výstava diplomových prací (Foto: Lubomír Kotek)
     15. FA-FIT GRILL (Foto: Lubomír Kotek)
     16. FA-FIT GRILL (Foto: Lubomír Kotek)

     FA-FIT GRILL (Foto: Lubomír Kotek)

     1. Noc, sobota 14. června v atriu FA ČVUT - paní upaží, snímací zařízení zachytí její prostorový obraz a skriptovací program ho osídlí parazitickou strukturou. Ta se v reálném čase promítá na plátno a 3d tiskárna podle ní vyrábí prototyp. Navrhování budoucnosti, které prezentoval Kabinet modelového navrhování , a „obyčejný barák“ od 1. dámy české architektury Aleny Šrámkové, to byly hlavní atrakce Pražské muzejní noci 2014 na Fakultě architektury ČVUT.

      Přes 2000 nočních návštěvníků využilo volného vstupu do Nové budovy ĆVUT a prohlédlo si prostředí, kde se učí budoucí architekti. Atria v přízemí nabídla výstavy diplomových prací čerstvých absolventů a sedm podlaží otevřené dveře do ateliérů s vystavenými semestrálními pracemi. Od odpoledních hodin bavily děti i jejich rodiče workshopy Rozumím svému městu, které zorganizoval Ústav urbanismu. Děti od školkových po předškoláky vyráběli domy z recyklovatelných materiálů a učily se o městě a jeho fungování. Vlastní umělecké schopnosti si návštěvníci vyzkoušeli  ve výtvarných dílnách, kde se kreslilo a modelovalo podle živého modelu.Program doplňovalo promítání filmů s tématikou architektury, přednášky a tradiční zájem byl o komentované prohlídky. Díky FA-FIT grilování, které uspořádal studentský Spolek posluchačů architektury a PR oddělení Fakulty informatiky, bylo před budovou rušno pozdě do noci.

      Kontaktní informace:
      Michaela Brožová
      michaela.brozova@fa.cvut.cz
      Kateřina Rottová
      +420604695491
      rottokat@fa.cvut.cz

     2. Výstavy

      Výstava diplomních projektů absolventů FA ČVUT
      Výstava diplomních projektů programu Architektura a urbanismus, na jejichž základě získávají absolventi fakulty titul “inženýr architekt“ (Ing. arch.). Poprvé se představí také absolventi studijního programu Design. Slavnostní zahájení výstavy děkanem FA ČVUT prof. Ing. arch. Ladislavem Lábusem v 19.30 v atriu u Archicafé. Více na galerii diplomních projektů http://www.fa.cvut.cz/Cz/ArchivPraci.
      Místo: atria v přízemí budovy

      Výstava semestrálních prací studentů jednotlivých ročníků studia FA ČVUT
      53 ateliérů na sedmi podlažích nové budovy ČVUT představí výsledky semestrální práce  studentů studijních programů Architektura a Design.  Vynikající příležitost seznámit se nejen s projekty, které na fakultě vznikají, ale i s prostředím, kde budoucí architekti pracují. Přítomni budou studenti jednotlivých ateliérů a k dispozici bude orientační plán.
      Místo: návrhové ateliéry ve 2. až 7. podlaží budovy

      Výstava posterů studentů doktorského studia
      S výsledky výzkumu na FA ČVUT seznámí výstava posterů doktorandů v oboru Architektura a urbanismus. Více o doktorském studiu na FA ČVUT http://www. fa.cvut.cz/Cz/Studium/Ds.
      Místo: atrium u Archicafé, před Studijním oddělením

      Praha haptická: výstava modelů architektonických ikon pro nevidomé
      Velké modely představí patnáct ikonických děl pražské architektury tak, aby je mohli hmatem poznat ti, kterým je jejich podoba přístupna jenom slovním opisem.
      Místo: ochoz v 7. podlaží /vlevo od výtahů/

      Výstava kreseb non-vizuální haptické metody
      Výstava kreseb non-vizuální haptické metody pomáhá rozkrýt osobu kreslíře. Aktivací vnitřního vidění kreslíř provádí záznam vlastní figury bez podružných detailů s užitím nečekaných zkratek.
      Místo: kreslírna 449, 4. podlaží

      Výstava Písmo od manuskriptu po logo - z tvorby studentů
      Písmo je současně s verbálním projevem nejrozšířenější způsob komunikace.Ve svém historickém vývoji prošlo řadou proměn, jeho tvary jsou však stále účelné, čitelné i krásné zároveň. Znalosti zákonitostí tvarosloví písma, základy vhodného použití písma a respektování jeho funkce jsou obsahem výuky.
      Místo: učebna 404, 4. podlaží

     3. Workshopy

      Workshop Rozumím svému městu 1
      Pro děti 4-6 let
      Budeme si povídat o tom, kdo je architekt a co obnáší jeho práce. Kresleni na velké roli papíru začneme obrázkem Fakulty architektury a odtud podél různých cest, jimiž děti k nám přišli se začne rozrůstat naše město. Děti budou kreslit mentální mapu svého domu a jeho okolí. Mapu doplníme o další prvky, které tvoří město. Kresbou a tvorbou z volných materiálů se děti snaží zachytit vše, co je i není ve městě na první pohled vidět. Snaží se místu/městu porozumět a hodnotit ho. Děti se naučí, že město nejsou jen domy, ale také ulice, parky, silnice, mosty a sítě, které leží pod zemí.
      Místo: prosklená místnost č. 152, prostřední atrium, přízemí budovy.
      Čas: 17.00-18.00

      Workshop Rozumím svému městu 2
      Pro děti 6-12 let
      Děti si z různých recyklovatelných materiálů (roličky z papíru, polystyrénové kostky, igelit, …) vyrobí domy: z ničeho vytvoříme „něco“. Vyzkoušíme statiku vyrobených domů – obstojí před přírodními živly? Z vyrobených domů společně sestavíme kus města. Budeme si povídat o tom, jak může být město uspořádané, jaké domy se v něm mohou objevit, bez čeho se neobejdeme, co vidíme a co ne. Na závěr promítneme příklady neobvyklých domů – „divné domy“. Děti se naučí, že není dům jako dům a že město, aby fungovalo, musí být pestrý organismus.
      Místo: prosklená místnost č. 152, prostřední atrium, přízemí budovy.
      Čas: 19.00-20.00

      Workshop Rozumím svému městu 3
      Pro děti a mladistvé 12-18 let
      Úvodní prezentace představí vývoj Prahy, jejího genia loci a jak ji „čtou“ odborníci urbanisté. Budeme mluvit o naplněných i nenaplněných ambicích města, o tom, co mladí lidé vnímají ve městě jako podstatné i jak by vylepšili místo, kde žijí. Pracovat budeme s mentální mapou a se stavebnicemi částí města, na kterých si vyzkoušíme práci s měřítkem a uspořádáním domů ve městě. Cílem je představit město jako pestrý organismus, ve kterém jsou domy propojeny s infrastrukturou a veřejným prostorem a nabídnout cestu k porozumění jeho měřítku, vývoji a procesu stavby.
      Místo: prosklená místnost č. 152, prostřední atrium, přízemí budovy.
      Čas: 21.30-22.30

      Organizátor workshopů: Ústav urbanismu, FA ČVUT v Praze ve spolupráci s projektem Child Friendly Praha 3 - město přátelské k dětem

      Výtvarná dílna 1
      Metoda haptické kresby bez použití zraku s přímým záznamem na papír. Touto metodou může kreslit i nepřipravená osoba pod vedením lektora. Požadavkem je skupinová práce (min. 5 osob).
      Místo: ateliér 403, 4. podlaží
      Začátek: 20.00 a 21.00
      Čas: 20.00-22.00
      Organizátor: Ústav výtvarné tvorby, FA ČVUT v Praze

      Výtvarná dílna 2
      Pro nevidomé: kresba rytím do plochy hlíny naválené na desku pomocí rydla. Kreslíř hmatem sleduje linii a zaznamená bezprostřední zážitek z haptického modelu. K dispozici bude zkušený lektor.
      Místo: sádrovna č. S179, suterén
      Začátek: 20.00 a 21.00
      Čas: 20.00-22.00
      Organizátor: Ústav výtvarné tvorby, FA ČVUT v Praze

      Interaktivní prezentace internetové verze Industriální topografie a projekce
      Na počítači si každý může vyzkoušet internetovou verzi rozsáhlé databáze Industriální topografie. Atmosféru doplní audiovizuální část výstavy Co jsme si zbořili. Více o Výzkumném centru průmyslového dědictví na www.vcpd.cvut.cz.
      Místo: místnost č. 304, 3. podlaží
      Čas: 19:00 - 01:00
      Organizátor: Výzkumné centrum průmyslového dědictví, FA ČVUT v Praze 

      Interaktivní navrhování LAB 3
      Program seznámí návštěvníky s technologiemi používanými v soudobé architektuře a designu. Návštěvníci si vyzkouší interaktivní návrhu prototypu a budou svědky jeho výroby na 3d tiskárně.
      Místo: atrium před Archicafé, přízemí budovy
      Čas: 20:30 – 01:00
      Organizátor: Kabinet modelového projektování, FA ČVUT v Praze

     4. Přednášky a promítání filmů s tematikou architektury

      Sejdeme se na FA! (přednáška pro uchazeče o studium na FA ČVUT)
      Kdo je to architekt a designér? Krátkou exkurzí do života studentů Vám oni sami odpovědí na vše, co jste kdy chtěli vědět o FA ČVUT a báli jste se zeptat (nebo jste nikde nenašli informace).
      Místo: posluchárna Gočár, začátek: 15.00 a 21:00
      Čas: 21:00 – 22:00
      Organizátor: Spolek posluchačů architektury

      Když architekti závodí se Sluncem
      Mohou studenti sami navrhnout a postavit energeticky soběstačný dům? Může dům cestovat z Čech do Kalifornie? Vyprávění a promítání o zkušenostech a zážitcích z úspěšné účasti týmu ČVUT v soutěži Solar Decathlon.
      Místo: posluchárna Gočár, přízemí
      Čas: 22:00 – 23:00
      Organizátor: Ústav navrhování II, FA ČVUT v Praze

      Film: Sense of Architecture, režie Heinz Emigholz, 2009

      Heinz Emigholz představuje 40 projektů současné rakouské architektonické scény s vazbami na Štýrský Hradec. Dokument vychází z 54 krátkých filmů, původně natočených pro putovní výstavu Sense of Architecture.
      60 min., angl.
      Místo:posluchárna Gočár, přízemí
      Čas: 23:00 – 00:00

      Film: Herzog & de Meuron. Tate Modern, režie Beat Kuert, 2000
      Nová budova s názvem Tate Modern od švýcarských architektů Herzog & de Meuron vznikla roku 2000 v Londýně konverzí elektrárny z roku 1948. Je součástí Tate Gallery - největšího muzea soudobého umění.
      25 min., angl.
      Místo: posluchárna Janák, přízemí
      Čas: 20:00 - 20:30

      Film: Carlo Scarpa, Films Media Group, New York, 2000
      Film natáčený v Itálii o benátském architektu Carlu Scarpovi, který bravurně kombinuje klasické a moderní architektonické formy. Dokument představí Scarpovi projekty do Verony, Palerma, Benátek,  i do Japonska.
      58 min., angl.
      Místo: posluchárna Krejcar, přízemí
      Čas: 20:00 - 21:00

      Film: Lagos Wide & Close. An Interactive Journey into an Exploring City, režie Bregtje van der Haak, 2005
      Film představuje největší město Nigérie, Lagos. Vývoj a podobu dosud prakticky neprozkoumaného velkoměsta dokumentuje v rámci projektu Harvardské university se svým týmem architekt Rem Koolhaas.
      60 min., angl.
      Místo: posluchárna Krejcar, přízemí
      Čas: 21:00 - 22:00

      Film: Berlin Babylon, režie Hubertus Siegert, 2010
      Dokument ukazuje tvář Berlína po pádu berlínské zdi. Zachycuje projekty přestavby města od velkých osobností současné architektury: Axel Schultes, Renzo Piano, Josef P. Kleihues nebo Rem Koolhaas.
      88 min., angl.
      Místo: posluchárna Krejcar, přízemí
      Čas: 22:00 - 23:30

     5. Doprovodný program

      Křest knihy Svět měst od Jiřího Hrůzy
      Slavnostní křest knihy známého historika a teoretika architektury Jiřího Hrůzy podává syntetický výklad měst od starověku po současnost. Kniha vychází v nakladatelství Academia v roce 2014.
      Místo: v atriu u Archicafé
      Čas: 20:00 - 20:30
      Organizátor: nakladateství Academia ve spolupráci s FA ČVUT v Praze

      Komentované prohlídky budovy FA
      V roce 2011 se Fakulty architektury se přesunula do Nové budovy ČVUT. Projekt architektky Aleny Šrámkové vyhrál v roce 2004 architektonickou soutěž, stavba byla dokončena o šest let později. Během komentované prohlídky budou mít návštěvníci možnost podívat se do výukových prostorů - ateliérů, počítačových místností, dílen, poslucháren, ale i do technického zázemí, jinak návštěvníkům nepřístupných.
      Sraz: vestibul FA před výtahy
      Začátek: 20.30 a 22.30

      FA-FIT GRILL (venkovní grilování)
      Pod podtitulem "najdi si svého architekta a najdi si svého IT" pořádá studentský Spolek posluchačů architektury a PR oddělení Fakulty informačních technologií setkání s grilováním. Grilovat se bude v zeleném pásu před budovou FA/FIT a na výběr budou pokrmy masové i vegetariánské. Kromě dobrého jídla a pití je na programu setkání studentů dvou fakult, kteří spolu sdílí jednu budovu. Zváni jsou všichni!
      Místo: zelený pás před budovou FA/FIT
      Čas: 19:00 – 22:00
      Organizátor: Spolek posluchačů architektury a PR FIT

      SPA Chillout (441, 14:00 - 01:00)
      Spolek posluchačů architektury složený se studentů architektury a designu se představuje ve svém doupěti. Kromě prohlédnutí všech publikací SPA a seznámení se členy bude možné zeptat se na cokoliv ohledně studia na FA ze studentské perspektivy. Ke koupi budou promo předměty s tématem architektury a designu.
      Čas: 19:00 – 01:00
      Organizátor: Spolek posluchačů architektury

      Prodej knih
      Prodej knih z produkce FA ČVUT, Výzkumného centra průmyslového dědictví a vydavatelství Zlatý řez.
      Místo:prostřední atrium
      Čas: 19:00 – 01:00
      Organizátor: FA ČVUT, VCPD, Zlatý řez

      
     1. Plakát Pražské muzejní noci 2014 na FA ČVUT

      1. 01/06

      Z loňské muzejní noci

      1. Praha haptická - Pražská muzejní noc 2013
      2. Praha haptická (Foto: VIC-Ryszawy)
      3. Praha haptická - Pražská muzejní noc 2013
      4. Praha haptická - Pražská muzejní noc 2013
      5. Praha haptická - Pražská muzejní noc 2013
      6. Praha haptická (Foto: VIC-Ryszawy)

      Praha haptická - Pražská muzejní noc 2013

      1. 01/22

      Výstava semestrálních prací LS 2014

      1. ZAN Kvízová & Fenclová (Foto: VIC-Ryszawy)
      2. ZAN Kordovský & Kasalová (Foto: VIC-Ryszawy)
      3. ZAN Rottová & Janíková (Foto: VIC-Ryszawy)
      4. ZAN Brožová (Foto: VIC-Ryszawy)
      5. Ateliér Císler (Foto: VIC-Ryszawy)
      6. Ateliér Císler (Foto: VIC-Ryszawy)
      7. Ateliér Florián | FLOW (Foto: VIC-Ryszawy)
      8. Ateliér Koucký (Foto: VIC-Ryszawy)
      9. (Foto: VIC-Ryszawy)
      10. Ateliér Sedlák (Foto: VIC-Ryszawy)
      11. Ateliér Sedlák (Foto: VIC-Ryszawy)
      12. Ateliér Sitta (Foto: VIC-Ryszawy)
      13. (Foto: VIC-Ryszawy)
      14. Ateliér Kuzemenský (Foto: VIC-Ryszawy)
      15. Ateliér Soukenka (Foto: VIC-Ryszawy)
      16. Ateliér Šépka (Foto: VIC-Ryszawy)
      17. Ateliér Hlaváček – Schleger – Liesler (Foto: VIC-Ryszawy)
      18. (Foto: VIC-Ryszawy)
      19. Ateliér Appl – průmyslový design (Foto: VIC-Ryszawy)
      20. Ateliér Fišer – průmyslový design (Foto: VIC-Ryszawy)
      21. Ateliér Appl – průmyslový design (Foto: VIC-Ryszawy)
      22. Ateliér Šulc – průmyslový design (Foto: VIC-Ryszawy)

      ZAN Kvízová & Fenclová (Foto: VIC-Ryszawy)

      1. 01/05

      Výstava Písmo od manuskriptu po logo - z tvorby studentů

      1. Abeceda_Alphabet_Helena Cuřínová
      2. Aleš Moravec
      3. Monogram_Markéta Jírová
      4. Jakub Adamec
      5. Julie Pecharová

      Aleš Moravec

      1. 01/02

      Workshop Rozumím svému městu

      1. 01/11

      Interní soutěž na plakát Pražské muzejní noci 2014 na FA ČVUT - práce studentů 2. ročníku programu Průmyslový design

      1. Zuzana Jirkalová
      2. Julie Najbrtová
      3. Peterková
      4. Pokorníková
      5. Tomáš Saran - 1. cena
      6. Jana Svobodová
      7. Lenka Tomanová1 - 3. cena
      8. Lenka Tomanová2
      9. Lenka Tomanová3
      10. Darya Varanetskaya - 2. cena
      11. Mira Veselá

      Darya Varanetskaya - 2. cena

      

    
    


Please wait …