1. Ekologie vs Architektura

    2. Přednáškový cyklus Ekologie versus Architektura se konal na půdě Fakulty architektury ČVUT v říjnu – prosinci roku 2010. Jeho smyslem bylo představit různé přístupy k problematice udržitelné architektury a podnítit debatu, která se na Fakultě architektury ČVUT v průběhu posledních let velmi pozvolna rozvíjí. Jednou z prvních vlaštovek tohoto procesu je zavedení předmětu Ekologie I., který se stal součástí učebního plánu v akademickém roce 2010/11 a který si klade za cíl seznámit studenty prvního ročníku s kontextem udržitelného stavění. Jak říká jeden z přednášejících, Thomas Herzog: „Tento způsob navrhování není otázkou stylu. Musí být založen na znalostech!“

     Pozvání přijalo osm architektů a inženýrů z různých evropských zemí, pro které je toto téma srdeční záležitostí:  Haiko Meijer (Onix), Bill Dunster (ZEDfactory), Douglas Mulhall (Erasmus University Rotterdam), Stefanie Reuss (Transsolar), Günter Löhnert (sol⁰id⁰ar), Césare Peeren (2012Architecten), Per Monsen (Gasa) a Thomas Herzog (Herzog und Partner).

     1. Přednáškový cyklus byl podpořen z Rozvojového projektu Ministerstva školství a tělovýchovy na rok 2010 – program 2b „Významní zahraniční pedagogové na ČVUT“ a Velvyslanectvím Nizozemského království v České republice. Přednáška Haiko Meijera byla součástí Festivalu nizozemské kultury Nethworks 2010.

      • koncepce přednáškového cyklu: Zdeněk Zavřel
      • organizace: Dalibor Hlaváček, Barbora Seifertová
      • grafický návrh posterů: Martin Král
      • fotografická dokumentace: Viktor Chlad, Lubomír Kotek
      • na úspěšném průběhu cyklu se podíleli: Irena Boumová, Sue Dunster, Michaela Brožová, Christina Haack, Annette Hecht, Lucie Kirovová, Monika Lauster, Karola van Rooyen, Kateřina Rottová, Kateřina Skočdopolová, Jana Tóthová, Bas Wels, Eefje van der Wielen, Lucie Zemenová
     2. Publikace Ekologie versus Architektura

      Průběh přednáškového cyklu dokumentuje čtyřicetistránková publikace, která vznikla za laskavé podpory Velvyslanectví Nizozemského království v ČR a Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR.

      • redakce: Miroslava D. Procházková
      • koncepce: Dalibor Hlaváček
      • autoři textů: Martin Čeněk, Dalibor Hlaváček, Hana Kasalová, Lucie Kirovová, Kateřina Rottová, Zdeněk Zavřel, Lucie Zemenová
      • počet stran: 40
      • ISBN: 978-80-01-04769-9

      Publikace je k dispozici na děkanátu FA ČVUT nebo na Ústavu navrhování II.

      

    
    


Please wait …