1. ZD2 Základy designu II

     Semestr
     2
     Přednášky
     0
     Cvičení
     4
     Kredity
     7
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
    2. Předmět Základy designu II je navazujícím předmětem na Základy designu I, který dává studentům šanci dále rozvíjet první praktické zkušenosti ve formě ateliérové výuky (minimálně ve 3 různých ateliérech), schopnost navrhovat složitější předměty a prostorové útvary, které ponesou znaky designérské tvorby. Studenti budou dále rozvíjet metodiku praktické designérské práce, budou na několika různých složitějších tématech rozvíjet schopnost kresebného a modelového vyjádření vlastní myšlenky v návaznosti na zásadách prostorové a architektonické kompozice. V průběhu semestru několik kresebných prací a fyzických modelů na jednotlivá témata zadaná vedoucím ateliéru. \Na závěr semestru klauzurní práce, opět v podobě kresebné práce a fyzického modelu na téma určené vedoucím ateliéru.

    
    


Please wait …