1. ZD1 Základy designu I

     Ateliérový předmět

     Semestr
     1
     Přednášky
     0
     Cvičení
     4
     Kredity
     4
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
    2. Předmět Základy designu I je úvodním předmětem, který dává studentům šanci poprvé si prakticky vyzkoušet ve formě ateliérové výuky (minimálně ve 3 různých ateliérech) schopnost navrhovat nejjednodušší předměty a prostorové útvary, které ponesou znaky designérské tvorby. Studenti se seznámí s úvodem do metodiky praktické designérské práce, budou na několika různých tématech postupně budovat schopnost kresebného a modelového vyjádření vlastní myšlenky v návaznosti na zásadách prostorové a architektonické kompozice. Studenti se budou učit hledání kreativních cest v rovině abstraktního výtvarného myšlení a následně jej převádět do konkrétnějších forem návrhu prostorových útvarů a předmětů. \V průběhu semestru několik kresebných prací a fyzických modelů na jednotlivá témata zadaná vedoucím ateliéru. Na závěr semestru klauzurní práce, opět v podobě kresebné práce a fyzického modelu na téma určené vedoucím ateliéru.

    
    


Please wait …