1. ATV Ateliér - povinně volitelný

     Ateliérový předmět

     Semestr
     8
     Přednášky
     0
     Cvičení
     4
     Kredity
     4
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     1. Studijní modul
      PP Památková péče
      Typ
      povinně volitelný
     2. Studijní modul
      ZKA Zahradní a krajinná architektura
      Typ
      povinně volitelný
    2. Zadání povinně volitelného ateliéru může být zpracováno na úlohy z aktuálně nabízených témat povinných ateliérů v příslušném semestru. Kromě témat stanovených v povinných ateliérech umožňuje ATV širší volbu zadání např. ateliér koncepční, ateliér výtvarné tvorby, ateliér průmyslového designu, ateliér designu nábytku nebo výstavy, realizační ateliér interiéru, ateliér BIM nebo ateliér interiéru navazující na ATRN, ateliér územního a strategického plánování nebo ateliér krajinářské architektury. V rámci ATV může být rovněž řešeno zadání průzkumů pro urbanistický ateliér nebo jako stavebně historický průzkum pro ateliérová zadání v modulu PP. Zadání ATV může být stanoveno také individuálně, dohodou s vedoucím ateliéru, dle specifického zájmu studenta.

     Povinně volitelný ateliér ATV programu A+U si mohou zapsat po dohodě s vedoucím ateliéru i studenti magisterského programu Průmyslový design.


    
    


Please wait …