1. ATBPD Ateliér - Bakalářská práce

     Ateliérový předmět

     Semestr
     6
     Přednášky
     0
     Cvičení
     16
     Kredity
     28
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     z
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
    2. Vyučující

    3. Předmět Ateliér – bakalářská práce formou ateliérové výuky ukončuje bakalářský program oboru Průmyslový design v podobě samostatného semestrálního projektu, ve kterém již musí student prokázat komplexní schopnosti designérské práce včetně samostatného přístupu k tvorbě, hledání relevantních podkladů a literatury, schopnosti analyzovat dané téma bakalářské práce a vlastním návrhem, včetně jeho obhajoby, dokázat schopnost praktické designérské tvorby následně aplikovatelné v praxi. \Předmětem bakalářské práce mohou být témata designu průmyslových a spotřebních výrobků, design nábytku pro interiéry nebo mobiliáře pro venkovní veřejné prostory, design stavebních výrobků nebo prvků drobné architektury, design dopravních prostředků nebo strojů a zařízení, design interiérového prostoru, výstavy nebo scény. Bakalářská semestrální práce ve formě ateliérového projektu na dané téma, výsledkem je komplexní designérský návrh spojující požadavky na funkční, výtvarné a technické vlastnosti navrženého díla, předmětný designérský návrh musí být schopen realizace v praxi. Na závěr semestru končí bakalářský projekt obhajobou před odbornou komisí.

    
    


Please wait …