1. AMD1 Ateliér - Modelování, dílny I

     Ateliérový předmět

     Semestr
     1
     Přednášky
     0
     Cvičení
     4
     Kredity
     3
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
    2. Seznamuje studenty s problematikou a základními nástroji prostorové tvorby. Formou krátkých cvičení s materiálem a studiem podle modelů učí vidět hmotu v prostoru, významu proporcí, tektoniky, tíže a lehkosti, barevnosti a struktury jako nástrojů výtvarného vyjádření. Doplňuje činnost speciálních ateliérů, poskytuje možnost pohybu v různých kategoriích, např. socha, instalace, design, s důrazem na vztah prostoru a materiálu – interiér, exteriér. \• Úvod do prostorově plastického studia \• Studium přírody \• Studium několika tvarů v prostoru, jejich vzájemná vazba a komposiční souvztažnost \• Stavba, dynamika, řád, proporce \• Stavba a rozklad hmot průnik a jejich modifikace

    
    


Please wait …