1. AD6 Ateliér designu VI

     Semestr
     9
     Přednášky
     0
     Cvičení
     12
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Ústavy
     15150 Ústav průmyslového designu
     1. Předmět Ateliér designu VI formou ateliérové výuky navazuje na Ateliér designu IV a Ateliér designu V s tím, že stejnou formou výuky, tedy ateliérovým semestrálním projektem, rozvíjí schopnost studentů samostatně tvořit na téma dané vedoucím ateliéru. Oproti předchozím ateliérům je Ateliér designu VI specifický tím, že téma designu výrobku, předmětu nebo prostorového útvaru záměrně svazuje s konkrétním prostředím reálného interiéru nebo reálného veřejného prostoru či prostředí města a krajiny tak, aby student byl nucen svůj návrh zakomponovat do kontextu tohoto prostředí. Návrh samozřejmě musí obsahovat syntézu funkčních výtvarných a technických komponentů v souvislosti s daným prostředím. Konkrétní téma studenti zpracovávají po dobu celého semestru, čímž výsledek jejich práce získává opět podobu ateliérového semestrálního projektu, který je na konci semestru veřejně prezentován v rámci Fakulty architektury a je hodnocen klasifikovaným zápočtem.

      

    
    


Please wait …