1. AD3 Ateliér designu III

     Ateliérový předmět

     Semestr
     5
     Přednášky
     0
     Cvičení
     10
     Kredity
     14
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
    2. Vyučující

    3. Předmět Ateliér designu III formou ateliérové výuky navazuje na Ateliér designu I a Ateliér designu II s tím, že stejnou formou výuky, tedy ateliérovým semestrálním projektem, rozvíjí schopnost studentů samostatně tvořit na téma dané vedoucím ateliéru. Oproti předchozím ateliérům je Ateliér designu III specifický tím, že téma designu výrobku, předmětu nebo prostorového útvaru záměrně svazuje s konkrétním prostředím reálného interiéru nebo reálného veřejného prostoru či prostředí města a krajiny tak, aby student byl nucen svůj návrh zakomponovat do kontextu tohoto prostředí. Návrh samozřejmě musí obsahovat syntézu funkčních výtvarných a technických komponentů v souvislosti s daným prostředím. \Semestrální práce ve formě ateliérového projektu na dané téma, výsledkem je komplexní designérský návrh spojující požadavky na funkční, výtvarné a technické vlastnosti navrženého díla. Na závěr semestru je semestrální projekt dokončen do podoby výstavní prezentace.

    
    


Please wait …