1. AD1 Ateliér designu I

     Ateliérový předmět

     Semestr
     3
     Přednášky
     0
     Cvičení
     8
     Kredity
     8
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
    2. Vyučující

    3. Předmět Ateliér designu I formou ateliérové výuky nabízí studentům šanci poprvé si vyzkoušet schopnosti vlastní kreativity aplikované na konkrétní tématické zadání od vedoucího ateliéru v podobě návrhu reálného jednoduchého výrobku, předmětu nebo prostorového útvaru. Návrh již musí obsahovat syntézu funkčních výtvarných a technických komponentů, které dají výslednému návrhu hodnotu designérské tvorby. \Semestrální práce ve formě ateliérového projektu na dané téma, výsledkem je komplexní designérský návrh spojující požadavky na funkční, výtvarné a technické vlastnosti navrženého díla. Na závěr semestru je semestrální projekt dokončen do podoby výstavní prezentace.

    
    


Please wait …