1. 599TV1 Tělesná výchova I

     Semestr
     1
     Přednášky
     0
     Cvičení
     2
     Kredity
     0
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     z
     Typ
     volitelný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura, B 8208 Design: Průmyslový design
    2. Tělesná výchova je po celou dobu studia dobrovolná. Studenti si každý semestr mohou zapsat volitelnou tělesnou výchovu do KOSu a do indexu a pak se nahlásí podle svého zájmu a časových možností do vypsaných hodin TV na webových stránkách ÚTVS. Sportovní nabídka je rozšířena o zimní a letní výcvikové kurzy, které si je nutno zapsat podobně jako volitelnou tělesnou výchovu. Veškeré informace o tělesné výchově, sporotvních kurzech a sportovních aktivitách na ČVUT spolu s přihláškou do tělesné výchovy najdete na webových stránkách ÚTVS.

    
    


Please wait …