1. 550VTD3 Výtvarná tvorba III - Písmo, barva

     Semestr
     3
     Přednášky
     0
     Cvičení
     3
     Kredity
     3
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15150 Ústav průmyslového designu
    2. Písmo – vznik a vývoj latinkového písma s hlavním důrazem na stabilizaci tvarů velké a malé abecedy (majuskuly a minuskuly), základní písmařské pojmy a názvosloví, hlavní zásady při práci s písmem, klasifikace typografických písem latinkových, praktické úkoly – studium bezserifového a serifového písma, úkol z oblasti grafického designu. \Barva \• Barva a prostor, hmota, světlo \• Barva a třetí rozměr (barva je dvourozměrná) \• Barva – malba, socha, architektura

    
    


Please wait …