1. 550VTD1 Výtvarná tvorba I - Kresba I

     Semestr
     1
     Přednášky
     0
     Cvičení
     3
     Kredity
     3
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15150 Ústav průmyslového designu
    2. Od studentů se požaduje osvojení si proporcí, stavby, modelu, vyjádření charakteru materiálu (tvrdý – měkký, lehký – těžký, hladký, drsný, apod.). Osvojení si různých technik kresby, jejich výtvarného účinu, techniky pozorování, vnímání objektu i třídění informací.Studie přírodnin, objektů z různých materiálů, jejich stavebnosti, proporcí i umístění v prostoru pomocí různých kresebných technik. Studie hlavy, půlfigury, aktu. Hledání těžiště, stavebnosti, využití světla a stínu, vztah mezi celkem a detailem, komponování do formátu, opět různými kresebnými technikami. Studium přírody.

    
    


Please wait …