1. 550TK Technické kreslení

     Semestr
     2
     Přednášky
     0
     Cvičení
     2
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15150 Ústav průmyslového designu
    2. Vyučující

    3. Technické výkresy – pravidla zobrazování a kótování na výkresech ve strojírenství a stavebnictví. Normy a mezinárodní technická standardizace. Platnost a závaznost norem a jejich tvorba. Rozměrová a geometrická přesnost výrobků, předepisování přesnosti na výkresech a předepisování vztahů mezi nimi. Formální úprava výkresových listů, popisová pole, seznamy položek. Druhy schémat a pravidla pro jejich zhotovení. Kinematická, technologická a elektrotechnická schémata. Druhy technických dokumentů. Dokumenty textové a grafické. Předmět je založen na současných mezinárodních, evropských a českých technických normách.

    
    


Please wait …