1. 550SNK Staticky neurčité konstrukce

     Semestr
     4
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinně volitelný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15150 Ústav průmyslového designu
    2. Vyučující

    3. Přetvoření prutu. Řešení staticky neurčitých rovinných skeletových konstrukcí – silová a deformační metoda výpočtu. Nosník na pružném podkladu. Základy matematické teorie pružnosti. Úvod do teorie desek a stěn. Princip virtuálních prací a variační principy. Příklad výpočtu rámové konstrukce dle zadání pro seminární práci.

    
    


Please wait …