1. 550MT1 Materiály a technologie I

     Semestr
     1
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15150 Ústav průmyslového designu
     1. Garant

      prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D.
      prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c.

     2. kapitoly ze skript STROJÍRENSKÉ MATERIÁLY - doplnění

      1. kapitoly ze skript Strojírenské materiály - k doplnění DOCX 13 KB
     3. Ke stažení

      1. Faze PPT 2 MB
      2. Neželezné kovy PPT 1 MB
      3. tepelnezpr PDF 2 MB
      4. Okruhy otázek MT1_15_16 PDF 202 KB
      5. Okruhy otázek MT1_16_17-1 PDF 204 KB
      
     1. Rozdělení technických materiálů, jejich vnitřní stavba, druhy fází v kovech a slitinách, alotropické a polymorfní přeměny, rovnovážné diagramy, plastická deformace a rekrystalizace. Základní mechanické vlastnosti slitiny železa, fázové přeměny v železe a jeho slitinách, tepelné a chemicko-tepelné zpracování slitin železa, přehled ocelí a litin. Vybrané neželezné kovy, jejich slitiny a jejich zpracování. Makromolekulární látky, jejich rozdělení podle tvaru řetězců. Vlastnosti plastů pro použití v praxi, zkoušky mechanických, fyzikálních a chemických vlastností. Kompozity a jejich členění. Materiály pro matrice kompozitů, zpevňující části v kompozitech, technický uhlíkový materiál pro kompozity, supermateriály pro technickou praxi.
      

    
    


Please wait …