1. 550K2 Konstrukce II

     Semestr
     5
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15150 Ústav průmyslového designu
    2. Vyučující

    3. Předmět je charakteru encyklopedického pojednání o skladbě strojů ve stavitelství, zemědělství a lesnictví, strojů pro transport materiálů a strojů pro zpracování nerostných surovin. Bude pojednáno o základních agregátech, ze kterých se stroje skládají, o základních vazbách mezi těmito agregáty. Dále o zdrojích energií používaných pro pohon těchto zařízení. Budou probírány základní aspekty ovlivňující provoz uvedených zařízení a budou vysvětleny souvislosti mezi provozem a spolehlivostí zařízení. Z oblasti designu bude kladen důraz na problémy ovlivňující funkci zařízení z pohledu tvaru, povrchové úpravy, ekologičnosti provozu atd. Samostatné semestrální práce budou zadány jako rešerše stavu v dané oblasti s cílem provést rozbor technického řešení a řešení designu s případnou studií jak vzhled upravit s ohledem na nejnovější trendy v průmyslovém designu a s ohledem na požadované mechanické vlastnosti.

    
    


Please wait …