1. 550K1 Konstrukce I

     Semestr
     4
     Přednášky
     2
     Cvičení
     1
     Kredity
     3
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     z, zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15150 Ústav průmyslového designu
    2. Vyučující

    3. Předmět je charakteru encyklopedického pojednání o základních strojírenských dílech, skupinách dílů a mechanismech, ze kterých jsou vytvářena strojírenská zařízení. Jedná se především o spojovací komponenty, jednoduché svařované komponenty, základní mechanismy pro realizaci přímočarých a rotačních pohybů. na konkrétních dílech budou základním způsobem demonstrovány jejich funkce, způsob navrhování a kontrolování spolehlivosti s ohledem na tuhost, pevnost a opotřebení. U mechanismů budou probírány nejzákladnější kinematické a silové vazby a bude poukázáno na vliv těchto účinků na funkčnost systému po dobu životnosti systému. Budou probírány vazby mezi designem a funkčností strojírenských dílů, jejich skupin a strojírenských mechanismů.

    
    


Please wait …