1. 550EV Úvod do exaktních věd

     Semestr
     1
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15150 Ústav průmyslového designu
    2. Externisté

    3. Úvod do diferenciálního počtu jedné proměnné – objasnění pojmů limita, spojitost, derivace, monotonie, lokální extrémy, konvexnost, vyšetření průběhu funkce, graf. Geometrická interpretace přibližného řešení rovnice f(x)=0. Úvod do integrálního počtu funkcí jedné proměnné – neurčitý integrál, určitý integrál a jeho fyzikální aplikace, metody integrace. Aplikace integrálů – výpočet hmotnosti, momentů, těžiště, obsahu plochy, objemu tělesa, délky křivky. Fyzikální interpretace jednoduchých obyčejných diferenciálních rovnic.

    
    


Please wait …