1. 550AM1 Aplikovaná mechanika I

     Semestr
     1
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15150 Ústav průmyslového designu
    2. Externisté

    3. Předmět má za úkol naučit studenty základy fyziky tak, aby porozuměli fyzikálním dějům v přírodě. Na přednáškách jsou podávány informace o zákonitostech těchto částí fyziky – mechaniky, termodynamiky, elektřiny, magnetismu, optiky a jaderné fyziky. Předmět poukazuje na aplikaci fyziky v praxi s využitím matematického aparátu, který je studentům srozumitelný.

    
    


Please wait …