1. 550AE2 Anatomie a ergonomie II

     Semestr
     3
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     , zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15150 Ústav průmyslového designu
    2. Externisté

     Mgr. Tomáš Fassati
     fassati@atlas.cz

    3. Informace o předmětu

    4. Druhá část předmětu navazuje na důsledné seznámení s lidským tělem v prvé části. Ergonomie se do dnešních dnů vyvinula z oboru zabývajícího se především fyzickou stránkou člověka v pracovním procesu do komplexní discipliny věnující se celkově interakci lidského těla a prostředí včetně jeho detailních produktů. Základní dělení této vědy je na psychickou, fyzickou a organizační. Díky charakteru vývoje technologií a civilizace dnes dominuje problematika psychická (včetně vizuální komunikace) a organizační. Přednáška seznamuje se základní teorií, kterou ilustruje řadou praktických ukázek. Podle možností jsou zařazována i drobná praktická cvičení. Důraz je kladen na schopnost rozlišení povrchních komerčních, často škodlivých kvalit od skutečného komfortu, který je čitelně vymezován pojmy „inteligentní design a architektura“. Součástí výuky je také základní seznámení se softwarem pro ergonomické projektování a testování. Předmět je ukončen zpracováním designérského projektu s důrazem na jeho vztah k lidskému tělu.

     E-learning:

     Vzhledem k tomu, že rozsah přednášky neumožní zcela komplexní výklad problematiky ergonomie, je studentům k dispozici pro samostatné domácí studium i elektronická forma vzdělávání. Kromě níže připravených učebních textů jde o dvě diskusní platformy na sociálních sítích. V budoucnu budou také zpracovány názorné videoprogramy. Studentům se doporučuje průběžně sledovat interaktivní formu výuky ergonomie umožňující projevit názory na problém řešení na Facebooku - Institut inteligentního designu a Instagramu - inteligentni_design. K absolutoriu předmětu se požaduje po desítce slovních reakcí na studenty vybrané problémy zveřejněné na těchto sociálních sítích. Kdo má problém se soc. sítěmi, může soupis 2x10 reakcí odevzdat na papíře.  

    5. Učební texty

    6. 2. Učebnice teorie ergonomie - přehled

     1. 2.1 Učebnice obecné - přehled PDF 5 MB
    7. 2. Učebnice teorie ergonomie

     1. 2.2.1.1 ÚVOD PDF 870 KB
     2. 2.2.1.2 SVĚTLO PDF 4 MB
     3. 2.2.1.3 ZRAK PDF 4 MB
     4. 2.2.1.4 VNÍMÁNÍ PDF 6 MB
     5. 2.2.1.5 POZORNOST PDF 2 MB
     6. 2.2.1.6 FAKTORY VNÍMÁNÍ PDF 355 KB
     7. 2.2.1.8 SDĚLOVÁNÍ PDF 2 MB
     8. 2.2.1.9 UŽITÍ FIGUR ZNAKŮ A SYMBOLŮ PDF 2 MB
     9. 2.2.1.10 PRÁCE S PÍSMEM PDF 4 MB
     10. 2.2.1.11 TEXTOVÉ ZNAKY PDF 2 MB
     11. 2.2.1.12 UŽITÍ BAREV PDF 3 MB
     12. 2.2.1.13 BARVA A SYMBOLICKÁ TABULKA PDF 410 KB
     13. 2.2.1.14 DALŠÍ UŽITÍ BAREV PDF 1 MB
     14. 2.2.1.15 VIZUALIZACE PDF 7 MB
     15. 2.2.1.16 JEDINEČNÉ JEVY PDF 3 MB
     16. 2.2.1.17 CHYBY A JAK JE NAPRAVIT PDF 2 MB
     17. 2.2.1.18 TVORBA NOVÝCH PRVKŮ PDF 3 MB
     18. 2.2.1.19 HARMONIZACE SYSTÉMŮ PDF 782 KB
     19. 2.2.1.20 TESTOVÁNÍ KVALITY PDF 6 MB
     20. 2.2.1.21 UČEBNÍ TESTY A POMŮCKY PDF 265 KB
     21. 2.2.1.22 DĚJINY KOMUNIKACE PDF 3 MB
     22. 2.2.1.23 ČESKÝ ŠVEJK PDF 2 MB
     23. 2.2.1.24 INSTITUT INF. DESIGNU PDF 3 MB
     24. 2.2.1.25 ZÁVĚREM PROFESNÍ ETICKÝ KODEX PDF 115 KB
     25. 2.2.1.26 SLOVNÍČEK POJMŮ PDF 232 KB
     26. 2.2.1.27 LITERATURA PDF 183 KB
     27. 2.2.2.1 DREYFUSS The Measure of Man - text PDF 5 MB
     28. 2.2.2.2 DREYFUSS The Measure od Man - obrázky PDF 12 MB
     29. 2.2.3.1 Základy ergonomie PDF 428 KB
     30. 2.2.3.2 Problematika pracovní zátěže PDF 716 KB
     31. 2.2.3.3 Řešení prac. místa - úvod do problematiky PDF 376 KB
     32. 2.2.3.4 Organizace práce a pracovní režimy PDF 315 KB
     33. 2.2.3.5 Uplatnění znalostí ergonomie při řešení pracovního místa a praco._ _PDF 471 KB
     34. 2.2.3.6 Uplatnění ergonomie na pracovištích v zemědělství PDF 419 KB
     35. 2.2.3.7 Uplatnění ergonomie na školských pracovištích PDF 666 KB
     36. 2.2.3.8 Uplatnění znalostí ergonomie při řešení pracovního místa u stave._ _PDF 426 KB
     37. 2.2.4.1 ABC ergonomie - výklad. slovník PDF 3 MB
     38. 2.2.4.2 ABC ergonomie - rejstřík, literatura přílohy PDF 976 KB
     39. 2.2.5 Psychologie - výklad. slovník PDF 292 KB
     40. 2.2.6 Užití barev jako komunikačních symbolů PDF 820 KB
     41. 2.2.7 Základy etiky PDF 303 KB
     42. 2.2.8 Základy prakt.vizuál.komunikace PDF 3 MB
     43. 2.2.9 Výkladový slovník oblasti inteligentní architektury a designu PDF 441 KB
    8. 3. Komplexní příklady z praxe

     1. 3 Komplexní příklady z praxe DOCX 10 KB
     2. 3.1 Komfort dopravního terminálu DOCX 5 MB
     3. 3.2 Komfort vozu hrom. dopravy DOCX 13 MB
    9. Tecnomatix Jack

     1. Tecnomatix Jack informace PDF 7 MB
     2. Poznámky k ovládání programu PDF 3 MB
    10. Struktura učebních textů

     1. Struktura učebních textů DOCX 13 KB

    
    


Please wait …