1. ANGLIČTINA ODBORNÝ JAZYK 526DOJA, garant předmětu: PhDr. Kateřina Valentová.  Předmět se vyučuje ve 2 stupních:

     1. AJ středně pokročilí: dvousemestrální kurz pro studenty, kteří byli u přijímacího řízení hodnoceni z jazyka „C“ „D“ nebo „E“, pro ostatní volitelný předmět. Rozvíjí dosavadní znalosti všeobecného a obecně odborného jazyka v komunikačních situacích a stylistických útvarech s důrazem na praktické využití z hlediska profese. Zaměřuje se na procvičování problematických gramatických jevů a budování ucelených okruhů slovní zásoby.

     2. AJ pokročilí: dvousemestrální kurz určený doktorandům na pokročilé úrovni v návaznosti na kurz pro středně pokročilé. Kurz rozvíjí znalosti odborného jazyka, zaměřuje se také na přípravu k závěrečné jazykové zkoušce. Absolvent je schopen ve svém oboru komunikovat v cizím jazyce ústně i písemně, číst odbornou literaturu, sledovat odborné přednášky, připravit a přednést prezentaci.

     Kurzy jsou rovněž nabízeny ve francouzštině (526DOJF) a němčině (526DOJN) a otevírají se při dostatečném počtu přihlášených studentů, výuku zajišťuje Mgr. Ing. Zuzana Krýzlová. 


    
    


Please wait …