1. 526OJ2B Odborný jazyk II

     Semestr
     4
     Přednášky
     0
     Cvičení
     2
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     klz
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15126 Kabinet jazyků
    2. Tento povinně volitelný jazykový kurs navazuje na předmět Odborný jazyk I a dále rozvíjí znalost odborné terminologie oboru architektura a stavitelství. Tematicky je zaměřen na historii architektury, stavební slohy a významné historické stavby. Součástí výuky jsou i vycházky po Praze, během nichž studenti popisují konkrétní stavební památky. Část kursu je věnována písemnému a ústnímu popisu vlastního portfolia, m.j. přípravě na jazykový konkurs na zahraniční studijní pobyt. Kurs je nabízen v anglickém, francouzském nebo německém jazyce. Je zakončen klasifikovaných zápočtem.


    
    


Please wait …