1. 526OJ1D Odborný jazyk II

     Semestr
     4
     Přednášky
     0
     Cvičení
     2
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15126 Kabinet jazyků
    2. Pro angličtináře se tento povinně volitelný jazykový kurs se specializací na design otevírá v případě dostatečného počtu zájemců z oboru. V případě, že se dostatečný počet studentů - angličtinářů nepřihlásí, zájemci se zapíší do některého z kursů AOJ2B pro obor Architektura a urbanismus, kde bude částečně zohledněna jejich specializace. Francouzštináři a němčináři se rovnou zapíší do kursů FOJ2B nebo NOJ2B pro obor Architektura. a urbanismus, kde bude rovněž částečně zohledněna jejich specializace.. \Kurs OJ2D navazuje na předmět OJ1D a dále rozvíjí znalost odborné terminologie oboru Průmyslový design. Tematicky je zaměřen na historii designu a umělecké styly. Součástí výuky jsou i exkurze s důrazem na samostatný mluvený projev studentů. Část kursu je věnována písemnému a ústnímu popisu vlastního portfolia, m.j. přípravě na jazykový konkurs na zahraniční studijní pobyt. Kurs je nabízen v anglickém jazyce. Je zakončen klasifikovaných zápočtem.

    
    


Please wait …